Nieuws

Circulatieplan Wolvertem verder weg dan ooit!

Wolvertem-centrum een aangename plek maken om te wonen, winkelen en bewegen... Zo staat het in de Meerjarenplanning. De eerste coalitie lanceerde alle nodige projecten... Na de wissel viel alles stil. Noodzakelijke budgetten voor de pleinen werden afgevoerd om de 'belastingen' te verminderen. 'Plots', één jaar voor de verkiezingen, ontdekt schepen Algaba dat er toch een totaalconcept nodig is... het kalf is echter verdronken en het bruisen zal voor een andere keer zijn.

Als je een plan steelt, maar eigenlijk niet weet waar het over gaat...

Een geslaagde avondmarkt 

Vrijdag 23 juni was het feest. Een traditie die al vele legislaturen meegaat, is de jaarlijkse avondmarkt. In betere tijden nog gekoppeld aan een jaarmarkt waar boeren trots hun beesten kwamen tonen en een kermis die dagenlang de jeugd wist te bekoren...

Als je in Wolvertem sterft, kan je maar hopen te reïncarneren als hond.

Oorlogsgebied Wolvertem
Vandaag, 20 juni 2023, is het precies 188 dagen (6 maanden en 6 dagen) geleden dat een auto de controle over het stuur verloor en op de muur van het kerkhof van Wolvertem knalde. 

Totaal flop-beleid voor N-VA-schepen Jonathan De Valk

Het beleid van dit bestuur N-VA/LB+ inzake de aanpak van de klimaatproblematiek en het behalen van de vooropgestelde doeleinden zoals bepaald in het LEKP haalt een dikke buis en voldoet allerminst om deze opgelegde doelstellingen tegen 2030 nog te kunnen halen.

Gemeentelijke solidariteit met de slachtoffers van de aardbeving van Turkije en Syrië

De bevolking van Turkije en Syrië werd enkele weken geleden het slachtoffer van een gruwelijke aardbeving.

Herziening RUP Sancta Maria (Stationsstraat Wolvertem) – Amateurisme ten top!

De braakliggende terreinen aan de Stationsstraat smeken om een goed project. Daarvoor wordt er al lang (te lang als je ons vraagt) aan een zogenaamd RUP Sancta Maria gewerkt.

Bekrompen nationalisme krijgt voorrang op volksgezondheid

We schrijven maart 2021. Het hele land kreunt onder de losgebarsten Coronapandemie. De mensen houden de adem in en wachten angstvallig op nieuws van het verlossend vaccin dat ons moet redden van een zeer pijnlijke corona-dood.

Nieuwe regeling voor klokkenluiders voor lokale besturen

Op 1 december publiceerde het Staatsblad nieuwe regels voor klokkenluiders. Met die regeling (die voortvloeit uit de Europese Klokkenluidersrichtlijn van 2019) worden mensen die interne misbruiken of overtredingen aanklagen, beter beschermd. Deze regel is van toepassing sedert 11 december.

Over deze website
Onderstaande lijst bevat een greep uit de ontelbare projecten die door de vorige coalitie werden opgestart.
Sommige projecten zijn al volledig afgewerkt, andere zijn flink opgeschoten of staan op het punt om afgewerkt te worden. Andere staan nog in de startblokken.

Zoals u weet, is het aan de politiek om initiatief te nemen en om de administratie en de uitvoerende diensten aan te zetten om dingen te realiseren. Elk goed project begint met een duidelijke politieke visie. Om tot een realiseerbaar project te komen, volgt er een intensieve voorbereiding in overleg met de administratieve en uitvoerende diensten. Na goedkeuring door het college en/of gemeenteraad. Volgt de planning van de uitvoering door eigen diensten of het uitwerken van bestekken en het aanduiden van derden. Logisch dus dat het enige tijd duurt voor er resultaten zichtbaar worden.

Er werden bergen verzet
De uitvoering van het meerjarenplan wordt gelanceerd tijdens de eerste drie jaar van een legislatuur; tijdens de tweede helft is het vooral een kwestie van opvolgen en bijsturen. De belangrijkste verdienste voor al wat reeds gerealiseerd werd, komt onze gemeentelijke diensten toe. Dankzij het uitstekende werk van de algemeen directeur en haar beleidsmedewerkers is het bestuur trouwens op een paar jaar tijd vanuit het Samson & Gert tijdperk omgetoverd naar een performante hedendaagse machine. En ook voor de uitvoerende diensten niets dan lof! 

Voor de burger die wil participeren
Het bestuur dat in 2019 aantrad heeft voor het eerste échte participatie geïntroduceerd in het beleid van Meise. Met vooruitgang.inmeise.be helpen we burgers om de veelheid aan dossiers beter te kennen en te begrijpen. Alleen dàn is echte participatie mogelijk. 

Wordt vervolgd
Elke dag zullen de projecten op deze website worden bijgestuurd, verfijnd en verbeterd. En met de regelmaat van de klok zullen er nog projecten worden toegevoegd. En bij elke beslissing die het nieuwe bestuur neemt, zullen we de voortgang opvolgen en onze commentaar geven.

Te pas en te onpas stapt de nieuwe coalitie het podium op om de honeurs in ontvangst te nemen voor hun 'zogenaamde' realisaties. We vinden het zeer jammer dat ze daarbij de moed niet toont om toe te geven dat ze daar zelf in de meeste gevallen geen enkele verdienste aan heeft. Onderstaande lijst biedt u de mogelijkheid om ook het andere stuk van het verhaal te kennen.

Uiteraard gaan we als oppositie onze eigen projecten niet boycotten, en als de nieuwe meerderheid goed werk levert en onze projecten verder afwerkt, zullen we het ook benoemen. Maar als projecten verknoeid worden, dan zal u hier kunnen lezen hoe we daar naar kijken.

Aan de kiezer, ten slotte, om te oordelen.

Projecten

Voer een deel van de titel in om snel een specifiek dossier te vinden.
Gerealiseerd

Vernieuwing website

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Hoplr

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Wachten

Oversteekplaats aan het doodlopend fietspad Neerpoorten

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
25
Gerealiseerd

Speeltoestel kerk Oppem

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Aanleg Bufferbekken in Sint-Brixius-Rode

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Heraanleg Begonialaan en Gladiolenlaan

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Autoloze zondag 19.09.2021

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

2 deelwagens in Meise & Wolvertem - deelmobiliteit

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Heraanleg plein jeugdbeweging Eversem

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Speelterrein Imde

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Restauratie Donjon en Hof ter Steen

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Vernietigd

Komst Zomerbar Zanzibar

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
90
Wachten

Heraanleg Kasseien Heirbaan

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
60
Gerealiseerd

Regenboog-zebrapaden in Wolvertem & Meise

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Blue-bike-fietsen - deelmobiliteit

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
CBS ok voor uitvoering

Herwaardering Pastorietuin

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
50
Gerealiseerd

Restauratie Sint-Elooikapel

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Veilige schoolomgeving Meise - De Leertuin & Sinte Maarten

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
90
Gerealiseerd

Veiliger mobiliteit Rossem - Slozenstraat

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Veilige schoolomgeving Oppem

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Wachten

Circulatieplan Wolvertem

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
40
CBS ok voor uitvoering

senioren - fitnesstoestellen

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
75
Wachten

Speeltoestel Rossem

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
50
Gerealiseerd

Site Den Droes

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Hondenlosloopweide

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Gemeentelijke nieuwjaarsreceptie

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Wachten

Herstelling Driesstraat

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
20
Wachten

Project nieuwe fietspaden Temsesteenweg/Drijpikkelstraat Slozen/Imde

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
75
Gerealiseerd

Renovatie site De Spin

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100

Investeren in het Lokaal Opvanginitiatief (LOI)

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
50
Wachten

Rioleringsproject Strooistraat

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
50
Gerealiseerd

Sociale tarieven voor mensen met Omnio-statuut

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
GR ok voor uitvoering

Buurtwerking: Oppem en de Vlieten

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
90
Gerealiseerd

Project: Toegankelijke gemeente

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Studie lopend

Trajectcontrole Wolvertem

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
50
Gerealiseerd

Herinrichting kruispunt Ossegemstraat/Neromstraat

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Kruispunt Vilvoordsesteenweg-Ossegemstraat

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Parkeerbeleid - Blauwe Zone

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Heraanleg Parking Zwembad De Wouwer (Meise)

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Wachten

Heraanleg site AC

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
10
GR ok voor uitvoering

Circulatieplan Meise

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
75
Gerealiseerd

Herstel voetbalterrein A Wolvertem

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100

Computers voor alle kinderen van het lager onderwijs.

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
25

Afsprakennota communicatie

Initiatief van fractie
Gerealiseerd

Terras Brazzaville

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Wachten

Heraanleg dorpsplein Wolvertem-centrum

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
30
Gerealiseerd

Renovatie scholen: Fusieschool, De Leertuin, Klim Op, CVO

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Alternatief Seniorenfeest

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
In gevaar

Realisatie Bindend Sociaal Objectief BSO

Initiatief van fractie
Wachten

Project Sneltram - Wolvertem

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
50
Gerealiseerd

Bouwmeesterscan

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100

Nieuwelaan 50 km/u vanaf Brusselsesteenweg t/m met de Schapenbaan

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
GR ok voor uitvoering

Renovatie Loods TD Veilinglaan

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
80
Gerealiseerd

Wegeninventaris

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100

ICT-audit op de gemeentelijke infrastructuur

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
75
Wachten

Verlichting looppiste Neromhof

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
10
CBS ok voor uitvoering

Veilige schoolomgeving - Fusieschool (Wolvertem)

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
75
Gerealiseerd

Uitbreiding speelplaats De Leertuin

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Zone 7,5 ton tussen de gemeente Meise-Londerzeel & Kapelle-op-den-Bos

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100

Een nieuw dienstverleningsconcept: elke burger is 'Meer dan welkom!'

Realisatiegraad
25
Gerealiseerd

Handelaarschecques

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Plan W - Werken ter bestrijding van wateroverlast

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
90
Gerealiseerd

Site De Linde

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Veilige schoolomgeving - Westrode

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Fietsbieb

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Opwaardering Trage Wegen - Westrode - Wolvertem - Rossem

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Invoering zone 30 in Imde, Meuzegem, Rossem en Oppem

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Parkeerstrook 't Ameuzement

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Fietsexamenroute

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Speeltuin Sneek

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Rup Molenkouter

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Ramp

Geen lokale solidariteit voor N-VA

Initiatief van fractie
Gerealiseerd

Herrinrichting Carpoolparking

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Knip St-Elooiweg

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
GR ok voor uitvoering

Aankoop gronden uitbreiding Neromhof

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
30
CBS ok voor uitvoering

Nieuw recreatieve fietsroute Westrode

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
75
Gerealiseerd

Vernieuwing Eddy Merckxroute

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Zorgparkeren

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
In gevaar

Nieuwe fietsenstallingen

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Wachten

Rioleringsproject Meuzegem

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
50
CBS ok voor uitvoering

Veilige schoolomgeving Eversem - invoeren fietsstraat en schoolstraten

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
90
CBS ok voor uitvoering

Herinrichting oversteeksplaats fietsers Westrodestraat

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
75
In gevaar

RUP Sancta Maria - Stationsstraat Wolvertem

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
80
Ramp

Bloemenperk bocht Hoogstraat Driesstraat (Benelux)

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
0
GR ok voor uitvoering

Verbetering van de infokrant naar een magazine

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
90
In gevaar

Korte keten voedingseconomie

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
0

Graffiti in Meise

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100

Gemeentelijke adviesraad voor lokale economie

Initiatief van fractie

Jeugdhuis Knødde

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
25
Studie lopend

RUP Mobipunt Wolvertem rond halte sneltram

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
75

Extra laadpalen voor electrische auto's

GR ok voor uitvoering

Restauratie Calvariekruis kerkhof Wolvertem

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
75
Wachten

Renovatie kerk Wolvertem

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
25

Project Oud Gemeentehuis

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
25
Gerealiseerd

Fietsbeleidsplan Meise

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100

Ann Christy

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
50
Alert!

Lokale activiteitenzone - Paardenweide

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
5
Wachten

Fuifruimte Loods Palingstraat

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
70
Wachten

Project heraanleg KSL fase 3

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
70
Wachten

Heraanleg kruispunt 6 wegskes

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
60

Delen