Nieuw recreatieve fietsroute Westrode

Het kruispunt met de A12 wordt de komende jaren heringericht, met een fiets- en voetgangersbrug. Dit maakt het interessant om een veilige fietsverbinding tussen Londerzeel en Westrode te realiseren.

Deze nieuwe verbinding (blauw op de kaart) loopt via de Londerzeelsesteenweg, doorsteek naar Jan Hammeneckerstraat, Jan Hammeneckerstraat, wijk Pollareveld, langs de Varkensputten (buurtweg) tot Boondreef, waar het aansluit op het bestaande fietsnetwerk.

Met deze toekomstige verbinding wordt het centrum van Westrode en het bos de Varkensputten ontsloten op het fietsnetwerk.

Het traject werd door de deputatie goedgekeurd op 08.07.2021. De wijzigingen worden ingetekend zodat het BRF (boven lokaal recreatief fietsnetwerk) in het geoloket uptodate is.

Het nieuwe traject wordt nog niet bewegwijzerd, omdat o.a. bij Varkensputten het fietscomfort nog onvoldoende is. Het is wel al mogelijk om de procedure op te starten voor subsidie 40% van de kostprijs ter verbetering van de infrastructuur voor fietsers.

Wordt opgevolgd.

 

 

 

 

50.990874748905, 4.3354122037479

Locatie
Betrokken diensten
Mobiliteit
Technische dienst
Initiatief van fractie
Trekkers
Beslissingstatus
Goedkeuring ontwerp
Realisatiegraad
75

Delen