ICT-audit op de gemeentelijke infrastructuur

Kwetsbaar
Lokale besturen maken nu meer dan ooit gebruik van digitale instrumenten om te communiceren met burgers en ondernemingen en om hun (thuis)werking en dienstverlening te kunnen garanderen. Daarbij is er nood aan robuuste en veilige lokale ICT-systemen die de informatieveiligheid, maar ook de bedrijfscontinuïteit maximaal waarborgen.

Uit de thema-audits informatieveiligheid van Audit Vlaanderen in 2017-2018 en 2020 bij 33 lokale besturen bleek dat informatieveiligheid bij de meeste organisaties dringend verbeterd moet worden.

We horen de laatste jaren als maar meer van gemeenten en bedrijven die gehackt worden en waar enorme losgelden geëist worden. Dat risico is reëel!

Daarom hebben we bij de aanvang van de legislatuur zo snel mogelijk een audit laten uitvoeren door een extrern bedrijf. Ook de Vlaamse overheid heeft ons daarin voor een deel gesubsidieerd.

Deze audit werd in 2019 uitgevoerd en u begrijpt dat we over dergelijk dossier geen details kunnen geven.  Maar de resultaten ervan werden meteen gebruikt om met ondersteuning van externe partijen de ict-installatie en -procedures maximaal te beveiligen zodat we de kans op een zogenaamde RansomWare-attack tot het uiterste minimum kunnen beperken. In ICT geldt jammer genoeg dat er nooit 100% veiligheid bestaat. Je kan nooit genoeg beveiligen...

Koken kost geld
ICT is een dure post. En uiteraard kan je er van op aan, dat concullega-schepenen niet zitten te wachten om zoveel geld uit te geven aan een project waar ze zélf niet kunnen op scoren. ICT is ook een zeer ingewikkeld dossier waar je weinig zinvols over kan zeggen als je niet weet waar het over gaat. Opnieuw een omstandigheid die het niet gemakkelijk maakte om collega's te kunnen overtuigen de nodige fondsen vrij te maken voor deze veiligheid. Tijdens de opmaak voor de begroting van het voorbije werkjaar stijgerde de schepen van financiën Jonathan De Valck dat de begrootte kosten veel te hoog lagen en vond hij het noodzakelijk om een enorm investeringsbudget te schrappen. 

Onvoldoende investeren in ICT komt op een dag als een boemerang  terug in je gezicht. 

De optimalisatie van ICT-infrastructuur en het juist configureren en gebruiken is een never ending story. Elke dag ontstaan er nieuwe kwetsbaarheden, elke dag worden er verholpen. 

Aan het nieuwe bestuur om niet te lichtzinnig om te gaan met dit dossier en aan de nieuwe schepen kan ik alleen maar de raad geven om zich te bekwamen in de materie. Want beslissingen nemen over een dossier zonder ten gronde te weten waar je het over hebt... is spelen met vuur.

Betrokken diensten
ICT
Initiatief van fractie
Trekkers
Realisatiegraad
75

Delen