Investeren in het Lokaal Opvanginitiatief (LOI)

Het Lokaal Opvanginitiatief is een federaal initiatief van Fedasil waarbij men vluchtelingen die een asielaanvraag hebben lopen, verspreid over het grondgebied wil huisvesten om zo hun integratie te vergemakkelijken. De gemeente Meise heeft geen aanbod voor gezinnen, maar enkel voor alleenstaanden zonder kinderen. Zij verblijven in gewone huizen en afhankelijk van het aantal slaapkamers met 3, 4 of 5 personen per woning. Het verblijf evenals alle kosten wordt door Fedasil gesubsidieerd.

Na een audit door Fedasil bleken een aantal zaken die de gemeente Meise aanbood niet in orde te zijn. Daarnaast bleek uit een eigen onderzoek dat een van de woningen al lang in slechte staat verkeerde. Hierbij komt nog dat de dagelijkse vergoeding die de vluchtelingen ontvangen als zakgeld al meer dan tien jaar niet meer was aangepast aan de index. Er was echter nog voldoende budget over van Fedasil om deze aanpassing te doen zonder dat dit de gemeente Meise geld zou kosten. De coalitiepartner N-VA vond het echter niet nodig en wenste dit budget om electorale redenen terug te geven aan Fedasil. En dit ondanks dat uit een vergelijking was gebleken dat deze vluchtelingen beduidend minder kregen dan leefloners en geen toelating hebben om iets bij te verdienen tijdens de looptijd van hun procedure.

De coalitie Samen Anders, N-VA en PRO bereikten gelukkig wel een akkoord om de woningen te renoveren zodat de leefkwaliteit van de bewoners daaronder niet meer leed.

 

 

 

 
Betrokken diensten
OCMW
Openbare werken
Initiatief van fractie
Trekkers
Tegenstanders
Beslissingstatus
Oplevering
Realisatiegraad
50

Delen