Trajectcontrole Wolvertem

In het meerjarenplan 2020-2025 werd trajectcontrole voor het zwaar verkeer in Wolvertem aangestipt als een 'prioritaire actie'.

Er werd dan ook contact opgenomen met enkele firma's die ons hierbij konden helpen.

Naar aanleiding van de bespreking en het voorontwerp van het circulatieplan Wolvertem werd ook duidelijk dat er niet meer kon gewerkt worden zonder trajectcontrole om de handhaving van snelheid en zwaar vervoer in de dorpskern onder controle te houden.

Snelheidsovertredingen in het verkeer vormen niet enkel een verkeersveiligheidsprobleem, maar zijn ook dikwijls een bron van ergernis voor andere weggebruikers. De politie is niet steeds bij machte om dit op een structurele manier vast te stellen en te sanctioneren. Ook de parketten zijn niet bij machte om de instroom aan overtredingen te verwerken. Vanaf 1 februari 2021 is het mogelijk voor lokale besturen om kleine snelheidsovertredingen in zones waar de snelheid beperkt is tot 30 km/u of 50 km/u (minder dan 20 km/u hoger dan de snelheidslimiet) te sanctioneren via een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS-boete).

Er werd gevraagd om een gratis haalbaarheidstudie uit te voeren rond drie trajecten aangeduid in het voorontwerp van het circulatieplan. Uit de presentatie van de studie op 22.07.2021 bleek dat het haalbaar was.

Op 11.10.2021 gaf het schepencollege dan ook het principeel akkoord om de concessieovereenkomst met de firma aan te gaan betreffende het inrichten van de automatische trajectcontrole.  Het is nu wachten op de ondertekening van de concessie en de goedkeuring van de gemeenteraad.

Wordt verder opgevolgd!

 

 

50.951911628505, 4.3026061219518

50.953912211234, 4.3132932251042

50.949153927366, 4.3121342958212

Locatie
Betrokken diensten
Mobiliteit
Initiatief van fractie
Trekkers
Beslissingstatus
Princiepsengagement
Realisatiegraad
50

Delen