Plan W - Werken ter bestrijding van wateroverlast

Ook Meise werd in de maanden juli en augustus getroffen door wateroverlast. Vooral Eversem (plaatsen die reeds decennia gekend zijn als kwetsbaar) werd hierbij hard getroffen. 

Verschillende omstandigheden zorgden voor een "perfect storm" die aan de basis lag van de wateroverlast:

1/ Door de overvloedige regenval in de voorgaande periode waren de velden volledig verzadigd waardoor hun buffercapaciteit reeds volledig ingevuld was;

2/ De hoeveelheid neerslag die op 4 augustus 2021 neerkwam over Eversem was zeer uitzonderlijk groot! 44 liter per m²! Er viel zoveel neerslag dat de riolen al dat water niet konden slikken en overstroomden;

Onmiddellijk na de gebeurtenissen van juli en augustus werden de eerste vergaderingen georganiseerd met de interne deskundigen van de dienst Openbare Werken en de externe deskundigen van Aquafin en de provincie Vlaams-Brabant.

Het 'Plan W': het plan dat antwoord biedt aan de waterproblematiek in Sint-Brixius-Rode en Eversem is klaar!

Belangrijke infrastructuurwerken ter hoogte van de Voorveldstraat die een antwoord bieden op de wateroverlast in de 's Herenweg, Hoefkantweg en de Broekstraat werden onmiddellijk bevolen en zijn reeds in staat van uitvoering! Op andere plaatsen werd in samenspraak met de deskundigen reeds vastgelegd wat er moet gebeuren. In deze fase werd er ook reeds zeer constructief overleg ingepland met de inwoners. (Zie artikel https://www.hln.be/meise/inwoners-heimbeekveld-hopen-dat-nieuwe-coalitie-gauw-werk-maakt-van-oplossing-voor-wateroverlast~a8e1eedf/)

Opmerkelijk: tijdens de opmaak van het 'Plan-W' werd vastgesteld dat de recente wateroverlast die de inwoners van de Eversemsesteenweg, Kapellelaan, Begonialaan, Gladiolenlaan en Potaardestraat hebben moeten dragen perfect voorkomen kon worden!

Bij de beslissing (beslissing genomen tijdens de legislatuur 2012-2018 - met instemming van huidig burgemeester Gerda Van den Brande én huidig schepen Jonathan De Valck) aangaande de aanleg van het zogenaamde Bufferbekken (bij de bevoegde diensten wordt dit terecht een 'Buffervijvertje' genoemd) in de Eversemsesteenweg werd immers gekozen om een veel kleiner bufferbekken aan te leggen dan was geadviseerd door de Provinciale diensten. De ergernis van een individuele landbouwer over een onteigening was blijkbaar belangrijker dan het beschermen van de belangen van de inwoners!
Een van de beslissingen in het 'Plan-W' is dus het vergroten van het bufferbekken ter hoogte van de Eversemsesteenweg conform het advies van de provinciale diensten.

Een problematiek die reeds decennia bestaat werd dus voor het eerst ernstig genomen door Samen Anders.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.955074672449, 4.3307595736784

Plan W - Werken ter bestrijding van wateroverlast

Locatie
Betrokken diensten
Technische dienst
Initiatief van fractie
Trekkers
Beslissingstatus
Oplevering
Realisatiegraad
90

Delen