Computers voor alle kinderen van het lager onderwijs.

Naar aanleiding van de coronacrisis stelde iedereen, en dus ook de overheid, vast dat Vlaanderen flink achterop hinkt rond ICT op school.
Toen afstandsonderwijs plots geen vrijwillige keuze meer was, bleek dat o.a. een zeer groot deel van de lagereschoolkinderen niet over een eigen computer beschikt. 

De overheid greep de Corona-crisis aan om de toekomst te veranderen. En dus om van (ICT-)achterstand naar voorsprong te wippen. Een eerste voorwaarde daartoe betreft de ICT-uitrusting van scholen en leerlingen. Het vijfde leerjaar wordt voortaan een mijlpaal in het leven van elk kind. Het wordt het leerjaar waarin elk kind in Vlaanderen een eigen ICT-toestel krijgt. We verschaffen alle scholen meteen ook de middelen om de huidige leerlingengeneraties gefaseerd toegang te geven tot een eigen toestel. Ook voor de leerkrachten doen we een extra inspanning door te voorzien in een specifieke impuls voor ICT-materiaal en aangepaste ICT-opleidingen. Een en ander vergt vanzelfsprekend een gigantische budgettaire inspanning. In 2019 bedroeg de jaarlijkse totale ICT-steun voor de scholen vanuit de Vlaamse overheid 32 miljoen euro. Nu maken ze 375 miljoen euro vrij. Om van achterstand naar voorsprong te gaan.

Met deze digisprong wil de overheid dus een kwaliteitsvolle digitalisering in het onderwijs realiseren om de volwassenen van morgen voor te bereiden op het functioneren in een technologische maatschappij.

Ze concentreren zich op vier cruciale en samenhangende speerpunten:

  1. een toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur voor alle scholen van het leerplichtonderwijs,
  2. een sterk ondersteunend en doeltreffend ICT-schoolbeleid,
  3. ICT-competente leerkrachten en lerarenopleiders en aangepaste digitale leermiddelen,
  4. een kennis- en adviescentrum ‘Digisprong’ ten dienste van het onderwijsveld.

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/digisprong

Dat klinkt allemaal fantastisch en op zich is het dat ook, maar als we dan gaan kijken naar de bedragen die daarmee overeenkomen, dan klinkt het verhaal toch een ietsjepietsje minder fantstisch. 290euro voor een laptop... en dan nog een die misschien in de boekentas van een kind terecht moet komen èn liefst een paar jaar meegaan? De tabel hieronder toont aan dat de bedragen erg beperkt zijn.

Maatregel

Budget

Bedrag per in aanmerking komende leerling

ICT-infrastructuur

50.017.009 euro

42 euro

Toestellen kleuteronderwijs tot en met 4de leerjaar basisonderwijs

14.509.856 euro

25 euro

Toestellen 5de en 6de leerjaar basisonderwijs

44.807.880 euro

290 euro

Toestellen secundair onderwijs (1/3/5/7de leerjaar)

120.309.510 euro

510 euro

ICT-infrastructuur en ICT-toestellen centra Leren en Werken en BuSo OV1-OV2 10.228.008 euro 552 euro 

Om zicht te krijgen op de toestand rond ICT in onze scholen heeft de iCT-coördinator een digitale scan geörganiseerd, zoals aanbevolen door de overheid, de zogenaamde ‘selfie’.

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/selfie-hoe-goed-gaat-je-school-om-met-ict

Hoeveel een school krijgt wordt berekend op basis van het leerlingenaantal dat op de teldag (1 februari 2020) in aanmerking komt voor de specifieke toelage. 

De middelen dienen via aankoop, leasing of huurkoop aangewend te worden voor de doelstelling waarvoor ze worden toegekend en dit ten laatste in het schooljaar 2022-2023. Scholen krijgen ook de tijd zo om te werken aan een doordacht ICT beleid, het uitvoeren van de nodige netwerk infrastructuurwerken en het opleiden van leerkrachten.

 

Dit dossier biedt dus wel degelijk opportuniteiten maar houdt, indien niet slim aangepakt, ook risico’s in dat het onnodig duur wordt en te veel resources zou kunnen vergen van onze dienst ICT waar we niet echt 'overschot' aan capaciteit hebben. Een support-hongerig project leek dus niet aangewezen.

Er zijn voor deze Digisprong wel degelijk zeer betaalbare oplossingen denkbaar zoals bijvoorbeeld deze: https://chromeschool.be/ waarvan we voorbeelden in andere scholen kenden die er in geslaagd zijn om zeer stevige toestellen te kkopen voor 350 euro per leerling.

Jammer genoeg hebben we dit dossier door de coalitiewissel niet verder kunnen afwerken... 

Benieuwd hoe één en ander zal lopen.

Betrokken diensten
ICT
Onderwijs en kinderopvang
Initiatief van fractie
Beslissingstatus
Voorbereiding en onderzoek
Realisatiegraad
25
Opvolging

Delen