Project heraanleg KSL fase 3

Het rioleringsproject fase 3 aan de Kardinaal Sterckxlaan tussen Meise en Oppem werd vanaf het begin van de legislatuur opgenomen door de Schepenen van Samen Anders van Mobiliteit en Openbare Werken.

Het project behelst naast het aanleggen van een moderne gescheiden rioleringssysteem ook het her aanleggen van de weg en het aanleggen van nieuwe en veilige fietspaden.

Eerst werden de nodige budgetten vastgelegd in de begroting. Na aanstelling van het studiebureau, overleg met de verschillende instanties (Aquafin, VMM, Provincie) én overleg met het lokale buurtcomité, werden de plannen opgemaakt en afgerond.

Er kwamen ook verschillende overlegmomenten met de buurtbewoners. Uit dit overleg kwam onder andere de keuze om de weg in een veel stiller asfalt aan te leggen.

Het dossier is nu klaar voor uitvoering. We wachten enkel nog op het groen licht van de hogere overheid en de toezegging van de nodige subsidies.

Na uitvoering van dit project zal er weer eens belangrijk stap gezet zijn naar proper water én de verkeersveiligheid van zowel automobilisten als de zwakke weggebruiker zal een zeer grote stap vooruit hebben gezet.

 

 

 

50.941217864732, 4.3149447804532

Locatie
Betrokken diensten
Mobiliteit
Openbare werken
Initiatief van fractie
Trekkers
Beslissingstatus
Goedkeuring ontwerp
Realisatiegraad
70

Delen