De eerste Burgerraad was een absoluut succes

Burgerraden: een feest voor de democratie

Op 29 februari werd in Meise de allereerste burgerraad gehouden. We konden daarbij rekenen op de buitengewoon enthousiaste en super-professionele burgermeester van onze gemeente Filip Peeters.

De zaal zat bomvol en wie erbij was kon met volle teugen genieten van deze hoopgevende en bijzonder inspirerende avond. Wie nog enige twijfel had over het nut van burgerraden, is daar na die avond voor goed van verlost.

Waarom doen we dit nu? En hoe gaan we nu verder?

Hieronder staat een kort verslag...

 

Een kort filmpje om opnieuw de heerlijke sfeer op te snuiven
Een kort filmpje om nog een keer de heerlijke sfeer op te snuiven ;-)

 

Genoeg van het zieke politieke systeem dat iedereen doet afhaken

Amper 4% van de bevolking heeft nog vertrouwen in politieke partijen... En 52% van die bevolking hoeft de democratie niet meer en is ervan overtuigd dat een sterke leider die democratie kan vervangen...

We staan op het punt om de zuurverdiende democratie te zullen verliezen. Zelfs de best bedoelende politici die vandaag in dit systeem functioneren zijn niet meer bij machte om het tij te keren... toch niet zonder hulp van de burgers. 

Ons politieke systeem is ronduit failliet en de manier waarop ook ons gemeentebestuur vandaag functioneert, is het woord 'democratie' niet meer waardig:

 • Eén keer om de 6 jaar mogen burgers een vakje van 5 mm2 rood kleuren en daarna moeten ze 6 jaar lang hun mond houden. Enkele van de verkozenen trekken 'de macht' naar zich toe. Enkel de visie van 'de winnaars' bepaalt wat er zal gebeuren, de andere helft van de verkozenen en dus ook de bevolking die hen verkozen heeft, heeft pech.
 • Gemandateerden in de meerderheid stemmen unisono zoals de nationale partijtop hen oplegt en houden zes jaar de lippen stevig op elkaar geklemd. Een paar postjes in intercommunales is de troostprijs maar hun mening in die organen is nauwelijks relevant. Een handvol gemandateerden wordt schepen en trekt zich met de burgemeester terug in het 'college' om zes jaar lang de gemeente te besturen naar eigen goeddunken. Wat daar gebeurt en gezegd wordt, wordt zorgvuldig voor de burger verborgen gehouden.
 • Gemandateerden in de oppositie worden overal buitengehouden. Bijna ieder redelijk voorstel dat ze in het algemeen belang op tafel leggen wordt genegeerd. Of het algemeen belang gediend wordt, doet niet ter zake. Er rest hen niet veel meer dan zes jaar lang de luis in de pels te zijn...
 • Ook de lokale journalistiek blinkt uit in afwezigheid. Jammer toch, want in een democratie zonder de vierde macht, loopt het mank.
 • En de burger zelf? Voor de zeldzame ziel die af en toe de moed opbrengt om eens een Gemeenteraad bij te wonen, is er absolute zwijgplicht. En als die zich niet vertegenwoordigd voelt door de mandatarissen, dan mag die (als het de meerderheid belieft) vòòr de gemeenteraad start even iets komen voorlezen. Er volgt geen debat, doorgaans geen antwoord en vooral geen gevolg.

En dan is men verwonderd dat burgers de politiek de rug toekeren, overwegen om niet meer te gaan stemmen of radicale partijen aan de macht helpen die niet verder komen dan simplistische boodschappen en niet realiseerbare oplossingen ...

Tabula rasa! Tijd voor vernieuwing! 

Het volk, de burger, is de hoogste macht in een democratie. Die burger kan het vastgelopen systeem weer draaiend krijgen.

Geen lange debatten meer maar actie. De handen aan de ploeg. We maken van besturen weer iets hoopgevend waar burgers zich in thuis voelen, waar ze voelen dat ze een rol spelen. Waar meningsverschillen zonder ruzie worden beslecht. Waar oplossingen worden gezocht die iedereen ten goede komen.

Niets houdt de burger tegen, bekijk een voorbeeld

Twijfels over de kansen om het systeem te veranderen? Kijk dan naar de Pano-reportage over het stadje Frome in Engeland. Daar zijn burgers er in geslaagd om het tij helemaal te doen keren. Na wat koudwatervrees hebben alle burgers de handen in elkaar geslagen en besturen zij als één grote groep hun gemeente zélf. Nooit eerder was dat stadje zo welvarend en geen kat die nog terug wil naar de oude situatie.

Een alternatief voor de klassieke partijpolitiek?

Deze reportage dateert van 2017 maar is actueler dan ooit.

Op 29 februari 2024 hebben we de eerste stap gezet en niemand houdt ons nog tegen. 

Elke maand een burgerraad

We zijn vandaag niet bij machte om de gemeenteraad anders te laten lopen. De huidige meerderheid weet niet beter en zal alles doen om die macht te houden. Dat houdt ons niet tegen om onze eigen raad te organiseren waar heel andere regels gelden.

Hoe verloopt een burgerraad?

De details van de werking zullen de burgers samen vastleggen, maar de basis is:

 • iedereen is welkom
 • iedereen is respectvol en wordt respectvol behandeld,
 • iedereen laat anderen uitspreken, staat open voor andere zienswijzen en geeft ze een oprechte kans zodat mensen zich echt gehoord voelen 
 • iedereen is gelijk maar schikt zich naar de spelregels die we in consensus laten groeien
 • iedereen heeft spreekrecht, mag vragen stellen en oplossingen voorstellen
 • enkel het algemeen belang is onze gids en het creëren of faciliteren van de best mogelijke samenleving  
 • we spreken in consensus af wie het gesprek volgens deze regels leidt

Wat staat er (minstens) op de agenda?

Op deze eerste echte burgerraad gaan we samen op zoek naar een zinvolle werkvorm. Hoe verloopt het gesprek, wie leidt het gesprek? 

 1. We overlopen de agenda van de komende gemeenteraad. 
 2. Elke burger kan thema's aanbrengen waarover we uitgebreid of gevat kunnen debatteren en waaruit vragen/opmerkingen/suggesties kunnen voortvloeien die door de aanwezige raadsleden uit naam van de burger(s) naar de gemeenteraad vertolkt zullen worden. 
 3. We praten over de verdere ontwikkeling van onze eigen werking als burgerraad
 4. We maken het zo gezellig mogelijk...

Wanneer?

 • vrijdag 15 maart om 19.30u is er de eerste burgerraad (praktische informatie over de locatie laten we nog weten en zal op deze website terug te vinden zijn)

Volgende tijdstippen liggen al vast.

 • donderdag 11 april
 • donderdag 23 mei
 • donderdag 13 juni
 • donderdag 29 augustus
 • donderdag 17 oktober
 • donderdag 14 november
 • donderdag 19 december

telkens om 19.30u in (onder voorbehoud van wijziging) de raadzaal van het Administratief Centrum in de Tramlaan. 

Democratie is GENIETEN MET VOLLE TEUGEN. 

Wil jij ook dat er iets nieuws komt dat het huidige zieke systeem vervangt, dan moet je ook even proberen een paar mensen uit je omgeving aan te moedigen om de groep te laten groeien. Jijzelf bepaalt nu hoe de toekomst er zal uitzien... 

Gebruik alvast het onderstaande filmpje en vertel wat je zelf meemaakte. Alleen dan maken we kans om echt het verschil te maken!

 

Politiek... Aaaaaarrrrrrrrgggg..... we doen het gewoon zelf ZELF ZELF

 
 
 
Formulier

 

 
Tekst rechts

 

 
Extra gegevens

 

 

Delen