Dossier trajectcontroles: It's all about the money

Gouverneur Vlaams-Brabant adviseert de gemeente Meise om een nieuw contract af te sluiten inzake trajectcontroles en dat contract te laten goedkeuren door de Gemeenteraad.

Op 21 oktober 2023 had gemeenteraadslid Roel Anciaux (Samen Anders) een klacht ingediend bij de Gouverneur van Vlaams-Brabant omdat het contract op basis waarvan in Meise gas-boetes geind worden (voor snelheidscontroles die vastgesteld worden met de trajectcontrole) niet goedgekeurd was door de gemeenteraad.

De Gouverneur had om dezelfde redenen het contract betreffende trajectcontroles van de gemeente Tremelo vernietigd dat ook enkel door het Schepencollege was afgesloten, en dus ook niet door de gemeenteraad.

De Gouverneur besliste voor het geval Meise dat jammer genoeg de termijn om toezicht uit te oefenen op dat contract voorbij is omdat de gemeenteraad de jaarrekening van het jaar waarin het besluit werd genomen op 6 oktober 2023 al heeft goedgekeurd.

Te laat, maar Meise moet huiswerk toch opnieuw maken

De Gouverneur heeft de gemeente Meise evenwel aanbevolen om toch een nieuwe overeenkomst rond deze trajectcontroles af te sluiten en deze nieuwe overeenkomst dan wél voor te leggen voor de gemeenteraad. Daarmee erkent de Gouverneur dat het huidige contract niet wettig tot stand is gekomen.

"Het gemeentebestuur van Meise heeft veel geluk gehad", vertelt Roel Anciaux. "Als de beslissing inzake Tremelo enkele weken eerder bekend was geworden dan had ik de klacht eerder ingediend en dan was het contract dat het N-VA/LB+-Schepencollege van Meise heeft afgesloten ook nietig verklaard geweest. Dit is nu enkel omwille van een technische reden niet gebeurd. Toch denk ik dat de mensen die reeds een gas-boete hebben gekregen mogelijkerwijze een bezwaar gaan indienen omdat het contract op basis waarvan hun boete werd uitgeschreven op een niet-geldige wijze werd afgesloten. Dit zal dus mogelijkerwijze toch nog een staartje krijgen. Het huidige N-VA/LB+ bestuur moet nu dus opnieuw een nieuw contract afsluiten dat dan wel de goedkeuring moet krijgen van de gemeenteraad. We zullen zien of dit nieuwe contract aangepast wordt en er bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met de opmerkingen van de oppositie en de inwoners aangaande de exuberante opbrengsten en de verdeelsleutel daarvan.” Aldus gemeenteraadslid Roel Anciaux.  

Alles wat kòn mislopen, liep mis. Hoe onkundig kan een bestuur zijn...

Het strafste van heel dit verhaal is bovendien dat deze meerderheid eigenlijk niets anders moest doen dan goedkeuren wat de vorige meerderheid uitgewerkt had: nl. trajectcontrole om het zware en zinloze doorgaand verkeer uit de dorpskom te halen en de snelheid te beperken. Het centrum van Wolvertem wordt geteisterd door vrachtwagens en verkeer dat geen enkele winkel bezoekt. Met trajectcontrole kan je ervoor zorgen dat doorgaand verkeer uit Merchtem, Steenhuffel of Londerzeel dat vb bij de apotheker of de krantenwinkel wil stoppen, dat met dergelijke trajectcontrole perfect kan doen. Maar wie niet stopt en in één trek door het dorp raast, heeft een gasboete aan zijn broek. 

In die zin had deze maatregel écht iets opgebracht voor Wolvertem centrum. Wat er nu overblijft blijft uiteraard ook nuttig, maar omdat er (bewust) geen sensibiliseringscampagne aan gekoppeld wordt, is het een louter repressieve maatregel. Uiteraard moeten snelheidsovertredingen beteugeld worden, maar stiekem (of openlijk in het geval van Meise) rekenen op de onachtzaamheid van bestuurders om dan met de inkomsten van de boetes het gat in de begroting te vullen, is immoreel. 

Niet enkel wordt zo het doel van de maatregel verknoeid, (het zware verkeer kan nog steeds vrolijk door het dorp denderen) maar ook de inning loopt via ongeldige contracten die enkel niet vernietigd worden omdat de termijnen voor beroep verlopen zijn (maar waartegen dus wel een bezwaar kan worden ingediend), en bij overmaat van ramp wordt het echte doel, de veiligheid, enkel bereikt met een zeer negatief sentiment waarvoor de burgers hun bestuur niet bepaald in het hart zullen dragen. Iets waar de extreme partijen alleen maar van kunnen smullen. En dan hebben ze nog gelijk ook...

Delen