Veilige schoolomgeving - Westrode

Verschillende scholen hadden gevraagd om de schoolomgeving veiliger te maken voor kwetsbare weggebruikers en scholieren. Meise vroeg dan ook bij de Vlaamse Overheid een subsidie aan voor het veiliger maken van de schoolomgevingen binnen een straal van 100 m rond de schooltoegangen. Het maximale subsidiebedrag bedraagt 25.000 EUR per schoolomgeving; het subsidiepercentage bedraagt 50%.

Er werd een analyse gemaakt van de problemen samen met de schooldirecties, de ouderraden en de verkeersraden van de scholen en de volgende beslissingen werden genomen:

Er heerste chaos aan de schoolpoort omdat er te weinig ruimte is voor een rijbaan en een dubbel fietspad. 

De knelpunten waren: 

 1.  Conflicten met in-en uitparkeerders, fietsers en voetgangers op het dubbel fietspad 
 2.  Rijbaan te smal voor volwaardig fietspad, wisselende breedte

Beslissingen voor De Klimop:

 • het schoolgedeelte in te richten als fietsstraat
 • het dubbelrichtingsfietspad in de rest van Jan Hammeneckerstraat om te vormen naar een zone met een enkelrichtingsfietspad aan elke zijde, ook te gebruiken door voetgangers (Tussen Pollareveld en de Westrodestraat) omdat men moeiijk kan kruisen op het dubberichtingsfietspad
 • de voorgestelde markeringen (fietsstraat en zijstraat)
 • de aanpassing van de roosters
 • de vervanging en uitbreiding van de versleten fietsenstalling met beugels i.p.v wielklemmen

Bij de evaluatie is gebleken dat het gemengd fietspad richting Londerzeel met voetgangers niet atijd zo confortabel is om op de fietsen. 

Samen met de verkeersdeskundige, de politie en de school werd opnieuw overlegd en op 19.07.2021 beslistte het college de volgende bijkomende maatregelen: 

 • De huidige fietsstraat wordt uitgebreid naar een zone inclusief Breemweg die ook éénrichtingsstraat wordt.
 • De zone 30 km/u wordt uitgebreid richting Londerzeel.
 • Er wordt een fietssuggestiestrook van 1,5m aangebracht vanaf het Pollareveld tot aan het begin van de fietsstraat.
 • Het einde van de fietsstraat gaat opnieuw over in een fietssuggestiestrook richting Londerzeel.

Het huidige fietspad langs de oneven huisnummers wordt terug volledig voetpad.

Inmiddels werd de 50% subsidie door de Vl. overheid goedgekeurd om de nieuwe schoolroute te verbeteren.  

 

 

 

50.994246796189, 4.3221275501278

Veilige schoolomgeving - Westrode

Locatie
Betrokken diensten
Mobiliteit
Openbare werken
Initiatief van fractie
Trekkers
Realisatiegraad
100
Opvolging
Bespreking

 

Uitvoering aangepast plan schoolroute wordt inmiddels uitgevoerd. 

Delen