Veilige schoolomgeving Eversem - invoeren fietsstraat en schoolstraten

Om te gemoet te komen aan de klachten van zowel bewoners, bezorgde ouders van de school als de school van Sint-Brixius-Rode zelf, werd door de bevoegde schepen een overleg voorzien tussen de politie, de school, de dienst mobiliteit en de verkeersdeskundige. Het schepencollege van 02.08.2021 gaf toestemming aan de genomen maatregelen en uitvoering: 

Schoolstraten: 

In het doodlopend stukje straat van Papenmeuter en van Smalhof ontstaan onveilige situaties door het veelvuldig omkeren van auto's tussen geparkeerde voertuigen. Kinderen dienen zich hier een weg te banen tussen de auto's en de schoolbus. Het is dan ook verdedigbaar om deze delen in te richten als schoolstraat tijdens het begin en einde van de schooluren. We stellen dit in als proefperiode gedurende het schooljaar 2021-2022 met nadarhekken. Dit telkens tijdens de begin en eind uren van de school:vanaf 8u tot en met 8u45' en vanaf 15u15' tot 16u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, op woensdag vanaf 8u tot 8u45' en vanaf 12u tot 12u45'

Fietstraat:
Om de kinderen de ruimte te geven om veilig te kunnen fietsen, wordt de Papenmeuter ingericht als fietsstraat tot net voor de Voorveldstraat - einde zone 30. Hierdoor geven wij de fietser een belangrijke plek op de weg. Onze subsidie aanvraag hiervoor van 50% van de kostprijs werd door de Vaamse overheid goedgekeurd.

Schoolbus:
Om de verkeersveiligheid te bevorderen laten wij de halteren in Puttenveld vandaar kunnen de kinderen via de schoolstraat of een veilig pad naar de school.

De afgescheiden "kiss en ride zone" op de parking werkt en wordt behouden. 

Bijkomende zebrapaden:
Er worden 4 zebrapaden aangelegd ter hoogte van het kruispunt Papenmeuter met Tussenveld.

De markeringen moeten nog uitgevoerd worden van zodra de weersomstandigheden dit toelaten.

 

50.954802645614, 4.3357009721103

Betrokken diensten
Mobiliteit
Technische dienst
Initiatief van fractie
Trekkers
Beslissingstatus
Goedkeuring ontwerp
Realisatiegraad
90

Delen