Project Sneltram - Wolvertem

Het spreekt voor zich dat het dossier van de sneltram in de eerste plaats een bevoegdheid is van het Vlaams Gewest.

Vlaanderen heeft dienaangaande opdracht gegeven aan de Werkvennootschap om het project van de sneltram Willebroek-Brussel te concretiseren.

Met de definitieve goedkeuring van het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) ligt het traject van de sneltram vast. De sneltram zal binnen enkele jaren dus sowieso langs Wolvertem en Meise rijden.

Het sneltramstation in Meise zal er ook sowieso komen. Op de huidige carpoolparking (eigendom van het Vlaams Gewest) is alles qua Ruimtelijke Ordening en eigendomsrechten reeds klaar. De inwoners van Meise-centrum zullen dus zeker en vast gebruik kunnen maken van de sneltram richting Brussel-centrum en Willebroek.

Wat de halte in Wolvertem-centrum betreft, liggen de kaarten helemaal anders. Dat de tram ook door Wolvertem zal rijden is een zekerheid (zie supra). Of er een station zal komen in Wolvertem-centrum is actueel - ten gevolge van het eindeloze tegenwerken vanwege N-VA - helemaal niet zeker.

Voor er een station in Wolvertem-centrum kan komen (de plannen voorzien in de aanleg van een station in de bocht van de Hoogstraat en de Driestraat ter hoogte van café Benelux) moet er een RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) worden opgemaakt die de bouw van een station mogelijk maken. Dit RUP moet ook passen binnen het GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan).

Het GRS wordt momenteel herzien doch deze herziening heeft zeer grote vertraging opgelopen ten gevolge van het eindeloos wijzigen van standpunt door N-VA in het dossier van het sociaal woonaanbod én de tegenwerking vanwege N-VA in het dossier van de locatie van de lokale activiteitenzone.

De sneltram biedt niet alleen troeven voor onze inwoners qua mobiliteit. De komst van een station voor de sneltram in Wolvertem is eveneens een enorme hefboom voor onze gemeente in andere dossiers.

Het dossier van de lokale activiteitenzone dat reeds meer dan 30 jaar geblokkeerd is, kan dankzij de komst van de sneltram eindelijk realiteit worden. De locatie op de Paardenweide die reeds 30 jaar nul op het rekest kreeg vanwege de hogere overheid, is ten gevolge van de komst van de sneltram nu wel mogelijk. Dit betekent dat verschillende zonevreemde bedrijven in onze gemeente eindelijk een oplossing kunnen krijgen voor hun dossier. Lokale bedrijven die op hun huidige locatie geen ruimte meer hebben voor uitbreiding zullen ook een plaats kunnen krijgen op deze lokale activiteitenzone.

Zonder sneltramhalte in Wolvertem komt er ook geen lokale activiteitenzone en dus ook geen oplossing voor die verschillende lokale bedrijven en dreigt verlies aan werkgelegenheid in eigen gemeente. Zonder sneltramhalte in Wolvertem komt er een einde aan de mogelijkheid om de as tussen de locatie van de voorziene sneltramhalte en het dorpsplein van Wolvertem een upgrade te geven.

We hopen dat het nieuwe bestuur eindelijk het belang van deze sneltramhalte in Wolvertem zal inzien en de vertragingsmanoeuvres zullen stoppen. We volgen dit dossier verder op voor u.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.953858142563, 4.314751228804

Locatie
Betrokken diensten
Mobiliteit
Ruimtelijke ordening
Initiatief van fractie
Trekkers
Tegenstanders
Beslissingstatus
Toewijzing ontwerper
Realisatiegraad
50

Delen