Bouwmeesterscan

De Bouwmeester Scan is een nieuwe tool, door het Team Vlaams Bouwmeester ontwikkeld voor lokale besturen die snel werk willen maken van een duurzamer en beter ruimtegebruik.

Een team van experten brengt de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van de gemeente in kaart en reikt een concrete agenda van projecten en ingrepen aan.

Doel is de gemeenten bij te staan in de transitie naar een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving, gekoppeld aan een zorgzamere en duurzamere omgang met het leefmilieu en met natuurlijke hulpbronnen.

Het departement Ruimtelijke ordening en de Schepen van RO van Samen Anders zorgde er in 2020 voor dat er ook in Meise een bouwmeesterscan werd uitgevoerd. Het onderzoeksteam PTArchitecten maakte een eindrapport over de ruimtelijke sterktes en zwaktes van Meise en met een agenda van mogelijke projecten en beleidsmatige ingrepen om een ruimtelijke transitie in de praktijk te brengen.

Voor Samen Anders en Pro mocht de inhoud van de Bouwmeesterscan het gewicht krijgen van een beleidsbeslissing. N-VA wou de rol van de scan louter theoretisch en beperkt houden.

 

 

 

 

 
Betrokken diensten
Ruimtelijke ordening
Initiatief van fractie
Trekkers
Beslissingstatus
Oplevering
Realisatiegraad
100
Opvolging
Bespreking

 

 

 

 

 

 

Delen