Renovatie kerk Wolvertem

De kerk is dringend aan restauratie toe dat bleek al de afgelopen jaren. Herhaaldelijk was er waterinsijpeling en viel het pleisterwerk van het plafond. Dit werd nogmaals bevestigd de afgelopen maanden toen wij met een afgevaardigde van Erfgoed de kerk bezochten. Ook uit het inmiddels opgesteld lijst van Monumentenwacht blijkt dat de werken aan ramen, schrijnwerkerij, buitentrap, zolder, balken, plafonnering en dakgoten om verder waterinsijpeling te voorkomen zeer dringend zijn.

Er werd een ontwerper/architect aangesteld om een beheersplan op te stellen. Met zo’n beheersplan kunnen we 10% meer subsidies bekomen. Het beheersplan is er en begin september 2021 werd met de architect samengezetten om de nodige onderhoudspremies aan te vragen aan het Agentschap Erfgoed. Na goedkeuring van de voorgestelde werken met subsidies kunnen de werken worden uitgevoerd.

 Het is nog wachten op het actieplan van de architect, de goedkeuring van Erfgoed en het schepencollege.

Vogens schepen Tom Heyvaert wordt er begin 2023 een nieuw aanbesteding uitgeschreven omdat de ingediende offerte bij de aanbesteding van 3 augustus 2022 te hoog van prijs was. (zie notulen gemeenteraad november 2022)

 

50.950726919141, 4.3079841403705

Kerk van Wolvertem

Locatie
Betrokken diensten
Openbare werken
Patrimonium
Initiatief van fractie
Trekkers
Beslissingstatus
Princiepsengagement
Toewijzing ontwerper
Realisatiegraad
25
Opvolging
Bespreking

Goedkeuring aanvraag onderhoudspremie door het college en gemeenteraad 

 

Delen