In Meise ging het nog noooooooit zo goed!

De financiële toestand van de gemeente is een ramp. En N-VA schepen voor financiën, Jonathan De Valk, doet er alles aan om dat voor u verborgen te houden. Hoewel de teller van de financiële schulden van de gemeente binnen enkele jaren op 31.642.315 euro zal staan (in 2020 stonden we nog op 22.691.004 euro = stijging van een kleine 9 miljoen euro...) blijft hij beweren dat alles goed gaat en dat Meise er nog nooit zo goed heeft voorgestaan. En dan heeft u het ergste nog niet gehoord...

De zon draait om de aarde, die bovendien plat is.

Het drama is, dat het niet blijft bij de cijfers die het bestuur vandaag publiceert. De laatste maanden worden er op iedere gemeenteraad toekomstige nieuwe engagementen aangegaan die tot astronomische kosten zullen leiden. De kosten die daaraan verbonden zijn, worden echter niet in de begroting opgenomen en de indruk wordt zo gewekt dat alles goed gaat. Een beetje zoals: "Volgend jaar gaan we een nieuw dak op ons huis zetten, maar we blijven ondertussen geld uitgeven alsof er niets aan de hand is! En we leggen niet alleen géén geld opzij om dat te betalen, we gaan zelfs de wel aangelegde provisies verminderen!". Met oudejaarsavond ben je nog rijk en drink je champagne. Maar in januari verzuip je in de schulden. Of, en dat is meer dan waarschijnlijk het geval, zullen al die mooie plannen gewoon opgeborgen worden en dienen ze enkel om de indruk te wekken dat er heel wat 'gerealiseerd' is.

Elk gezond denkend wezen weet dat. Maar niet ons bestuur. N-VA schepen voor financiën, Jonathan De Valk, voert het grote woord: "Nooit ging het zo goed als nu in Meise!". De begrotingswijziging in bijlage toont u wat het bestuur wél meldt, maar uiteraard niet wat ze niét meldt.

Even kijken naar het financieel bilan.

Aan inkomsten is er geen tekort: nog nooit eerder betaalden de burgers van Meise, jij en ik dus, zoveel belastingen. De aanvullende personenbelasting (AVP) en de onroerende voorheffing (OV), die samen gemiddeld 85% van de belastingsinkomsten van de gemeente bepalen, stegen van 17.743.953 € in 2021 naar maar liefst 26.126.573 € in 2023.

De schulden stijgen de komende jaren van 22,k miljoen euro in 2020 naar 31,5 miljoen euro! Daar zal het volgende bestuur het dus mee moeten doen.... Dat is maar liefst een stijging van een kleine 9 miljoen euro... Zalig Kerstfeest!

  Rek 2020 Rek 2021 Rek 2022 Rek 2023 Rek 2024 Rek 2025 Mjp2026
Totaal financiële schulden 22.691.004,42 20.299.673,86 18.073.197,50 16.192.095,72 25.314.243,47 28.546.252,94 31.642.315,09

 

 

 + 22.691.004,00 
 - 31.642.315,00 
 --------------- 
 -  8.951.311,00 

Daar waar de N-VA Schepen van Financiën het niet nodig vond om te lenen toen de leningen zo goed als gratis waren, moeten er de komende jaren massaal nieuwe en dure leningen afgesloten worden om de uitgestelde doch sowieso noodzakelijke investeringen dan uiteindelijk toch te kunnen doen.
In 2024 moet maar liefst 11.000.000 euro geleend worden!  En in 2025 nog eens 5.500.000 euro en in ook in 2026 zal er maar liefst voor 5.600.000 euro geleend moeten worden!
Daar waar de autofinancieringsmarge bij het begin van deze legislatuur positief was, sluit dit bestuur 2024 af met een negatieve AFM van maar liefst -485.991,38 €!
Het budgettair resultaat van 2023 is maar liefst -10.160.159 € en ook de komende jaren geven een negatief resultaat weer!

 

"Ja, maar het leven wordt duurder, daar kan dat arme bestuur toch niets aan doen?" Horen wij u zeggen...

 

Jammer maar helaas. Toch wel. En daar zit nu juist het verschil tussen een goed en een slecht bestuurder of het verschil tussen een goed en een slecht bedrijfsleider. Een bedrijfsleider die niet investeert op het goede moment en zijn kosten onder mat veegt... gaat failliet.

Waar we steeds voor hebben gewaarschuwd komt nu uit: iedere goede huisvader weet het: de herstelling van een lekkend dak uitstellen is geen besparing. De kosten aan het dak en de zolder stijgen allen maar... en het geld lenen wordt ook fors duurder! Op niveau van de gemeente is dat net hetzelfde: dit bestuur heeft gedurende vele jaren alle noodzakelijke investeringen voor zich uitgeschoven. En dat om één en slechts één programmapunt van de schepen te realiseren: "Schuldafbouw, schuldafbouw, schuldafbouw!" Want, de burger zou minder belastingen gaan betalen. We herstellen het dak niet, we doen geen olie meer in onze motor, aan een brandalarm verspillen we geen geld, we zijn de slimste van de klas en dragen heel fier al ons geld naar de bank voor het schouderklopje van de bankdirecteur. 

En wie dacht dat hiermee de kous af is, vergist zich.

Liegen is dingen zeggen die niét waar zijn... maar liegen is ook dingen NIET zeggen die wél waar zijn. En hoe groter de leugens of hoe groter de dingen waar je over zwijgt, hoe beter je ze verkocht krijgt... je weet wel, de figuurlijke olifant in de kamer. 

Als we u zeggen dat deze meerderheid niet minder dan 33,6 miljoen euro kosten voor u verstopt houdt dan zal u terecht denken dat er bij ons een vijs los zit. En dat is precies waar de schepen op rekent.

Waar komt dat cijfer van 33,6 miljoen verborgen kosten vandaan?

Daarvoor zijn 2 verplichtingen belangrijk: de Europese Stroomgebiedbeheerplannen en Gewestelijke hemelwaterverordening 2023. Beide regels leggen aan alle gemeenten verplichtingen op om de kwaliteit van het water in onze waterwegen drastisch te verbeteren. De doelstellingen moeten in principe reeds in 2027 gehaald worden. Dat is dus binnen enkele jaren.

Het vorig bestuur met Samen Anders en Pro werkte pro-actief en heeft - met goedkeuring van N-VA - de lijst van rioleringsprojecten vastgelegd die tegen 2027 moeten uitgevoerd worden zodat onze gemeente zou voldoen aan de Europese normering. U vindt hieronder het overzicht van de uit te voeren projecten. Als goed huisvader werd onder dat bestuur een provisie aangelegd van bijna 16 miljoen euro.

De kostprijs van ieder project werd reeds in 2021 berekend door de gemeentelijke administratie. (Zie onderstaand schema.)

Intussen zijn we bijna 3 jaar na de bestuurswissel van september 2021. En geen enkel project werd opgestart of uitgevoerd. Vanzelf zullen die projecten echter niet verdwijnen. De Europese verplichtingen zijn er nog steeds en de realisatie wordt enkel duurder.

Van een aantal aankomende projecten kennen we de actuele reële prijs (zie schema: rode prijzen): die is in sommige gevallen met maar liefst 50% gestegen ten opzichte van de raming van 2021. De gemeentelijke administratie houdt voor de overige projecten rekening met een stijging van 20%, wat een zeer minimalistische raming is. Daarnaast moeten we - ook volgens de gemeentelijke administratie - nog eens rekening houden met een stijging van de 15% voor de kosten van o.m. de ontwerper.

In plaats van méér geld opzij te zetten, heeft het huidige bestuur de voorziene provisie van 16 miljoen euro niet verhoogd maar net verminderd tot 6 miljoen euro!  

 

Benaming Project SC 20/9/2021 - Kostprijs incl. BTW Geactualiseerde kostprijs incl. BTW (incl. nieuwe hemelwaterverordening)  Minimale stijging Geactualiseerde kostprijs incl BTW en incl kosten ontwerper en bijkomende kosten)   Verhoging t.a.v. 2021  
Kardinaal Sterckxlaan - fase 3 2.841.491,09 € 3.622.852,35 €   4.166.280,20 €   1.324.789,11 €  
Strooistraat en omgeving 1.722.190,61 € 1.774.395 €   2.040.554,25 €   318.363,64 €  
Groene Cluster Meusegemstraat 237.000 € 284.400 € +20% 327.060 €  (minstens) 90.060,00 €  (minstens)
Veilige schoolomgeving Nieuwelaan 1.353.780 € 1.624.536 € +20% 1.868.216 €  (minstens) 514.436,40 €  (minstens)
Oppemstraat en omgeving 1.755.680 € 3.517.567,34 €   4.045.202,44 €   2.289.522,44 €  
Slozen 3.133.116,63 € 3.759.740 € +20% 4.323.701 €  (minstens) 1.190.584,32 €  (minstens)
Ossegemstraat 2.160.330 € 2.592.396 € +20% 2.981.255 €  (minstens) 820.925,40 €  (minstens)
Merchtemsesteenweg 1.487.671 € 1.785.205 € +20% 2.052.986 €  (minstens) 565.314,98 €  (minstens)
Koninklijke Kasteeldreef 1.080.880 € 1.297.056 € +20% 1.491.614 €  (minstens) 410.734,40 €  (minstens)
Gladiolenlaan 1.214.559,28 € 1.457.471 € +20% 1.676.092 €  (minstens) 461.532,53 €  (minstens)
Jan De Meuterstraat - Schriekkouterbaan 2.442.224 € 2.930.669 € +20% 3.370.269 €  (minstens) 928.045,12 €  (minstens)
Blauwenberg 1.055.020 € 1.266.024 € +20% 1.455.928 €  (minstens) 400.907,60 €  (minstens)
Drijpikkelstraat 1.562.191,65 € 1.986.152,02 €   2.284.074,82 €   721.883,17 €  
Velaertbosweg - Grensstraat 730.456,87 € 876.548 € +20% 1.008.030 €  (minstens) 277.573,61 €  (minstens)
Velaert - Schriekstraat 2.587.466,31 € 3.104.960 € +20% 3.570.704 €  (minstens) 983.237,20 €  (minstens)
Zesbunder, Stoppelenbos, Neromstraat, Boondreef 4.015.567,27 € 4.818.681 € +20% 5.541.483 €  (minstens) 1.525.915,56 €  (minstens)
s'Herenweg 268.795,67 € 322.555 € +20% 370.938 €  (minstens) 102.142,35 €  (minstens)
Veldstraat, s'Herenweg 966.489,81 € 1.300.000 €   1.495.000 €   528.510,19 €  
Krommestraat, Hazepootstraat 1.638.360,90 € 1.966.033 € +20% 2.260.938 €  (minstens) 622.577,14 €  (minstens)
Breemweg 966.489,70 € 1.159.788 € +20% 1.333.756 €  (minstens) 367.266,09 €  (minstens)
               
Totaal 33.219.760,79 € 41.447.027,87 €   47.664.082,04 €   14.444.321,25 €  
Totaal vooruitgeschoven kosten   29.246.061,16 €   33.632.970,33 €      
               
Voorzien in Begroting Oorspronkelijk voorzien in begroting Voorzien door N-VA en LB+ (na vermindering voorziene budgetten)          
  15.890.000 € 5.906.356,19 €          

 

Al deze prijzen en kosten zijn gekend door de gemeentelijke administratie. De Vlaamse decreten rond financieel beleid en beheer (BBC) stellen dat in een meerjarenbegroting een overzicht moet gegeven worden van de gekende aankomende financiële risico's voor de gemeente. Die verplichte transparantie is de regel en moet bestuurders (dus ook de minderheidspartijen) en de bevolking in staat stellen zich een beeld te vormen van de reële kosten waar de gemeente voor staat.

N-VA schepen van financiën kiest ervoor om deze zeer goed gekende cijfers niét te vermelden in de meerjarenbegroting! Door u deze aankomende rekening niet te presenteren maar te verstoppen, probeert hij de reeds dramatisch slechte cijfers wat op te smukken.

Het bewust verzwijgen van deze gigantische kosten is niet meer of niet minder dan het flagrante beliegen en een kaakslag voor de bevolking van de Meise.     

Kortom

Wat u als burger NIET kreeg:

 • bruisende dorpskernen in Wolvertem en Meise
 • een circulatieplan voor Wolvertem
 • een circulatieplan voor Meise dat de mobiliteit ook echt verbetert en het verkeer veiliger maakt
 • de herwaardering van het oud-gemeentehuis van Wolvertem
 • de beloofde heraanleg looppiste in de Nekker
 • de beloofde heraanleg van de zone rond het AC
 • échte participatie van burgers
 • structurele investeringen in betere wegen, voetpaden en fietspaden
 • het behalen doelstellingen rond betaalbaar wonen (Bindend Sociaal Objectief)
 • schoolbusvervoer
 • betaalbare schoolmaaltijden
 • de renovatie loods technische dienst
 • een veilige ruimte om te fuiven
 • veilige fietsstallingen voor de mensen die investeren in dure elektrische fietsen
 • Meer oplaadpalen voor elektrische wagens
 • Een park in de Stationsstraat
 • Een grote ondergrondse parking in de Stationsstraat
 • Investeringen in jeugdinfrastructuur
 • Een andere locatie voor jeugdhuis Knødde
 • Het herwaarderen van het Cultuurhuis
 • Het in orde zetten van de infrastructuur en teruggeven van de locatie aan de mensen van "'t Verloren Uurke"
 • De komst van 'Zanzibar' naar Meise
 • ...

Wat u WEL kreeg:

 • dikke boetes voor snelheidsovertredingen met monsterwinsten voor het bedrijf dat de camera's exploiteert en een vrijgeleide voor de politie om de camerabeelden te gebruiken voor 'proactief politioneel onderzoek'
 • de geplande verkoop van het oud-gemeentehuis waardoor Wolvertem voor goed ten dode is opgeschreven
 • het herschikken van de markt door het verkeer de hele zaterdagochtend door de dorpskernen te jagen
 • een hele winter lang bladeren op alle fietspaden
 • het illegaal afschaffen van voetweg 34 tegen alle advies in (waarvoor de beslissing na een klacht uiteraard weer vernietigd werd)
 • het aankopen van enkele gronden in de ecologische woestijn van het Woonuitbreidingsgebied van Eversem: niet om er iets mee te verwezenlijken, integendeel, maar enkel en alleen om enkele NIMBY-stemmetjes te winnen. De kostprijs van deze dure PR-stunt en de andere nog aankomende kosten (er zal in totaal ongeveer 6 miljoen euro betaald moeten worden voor iets wat ons normaal gezien geen eurocent had moeten kosten) zal door de rest van de Meisese bevolking gedragen moeten worden.
 • Een wildgroei van hondenlosloopweides (in Meise zelfs naast de plaats waar we onze dierbaren een serene rustplaats zouden moeten gunnen) die meer leeg staan dan wat anders
 • en nog meer schulden
 • ...

 

Goed financieel beleid kan men dit niet noemen! En u, beste inwoner van Meise, zal straks de rekening van dit wanbeleid mogen betalen.

 
 
 
 
 

Delen