Rup Molenkouter

Het tijdens de vorige legislatuur opgemaakte RUP Molenkouter bevatte een aantal ernstige fouten waardoor inwoners theoretisch eigendomsrechten waren verloren! Dit moest rechtgezet worden...

De procedure om deze fouten te herstellen werd opgestart. Er werd ook ruimte geboden aan participatie van de inwoners.  Na afloop werden alle fouten hersteld. Tijdens deze procedure werd er letterlijk geen enkel bezwaarschrift ingediend: een unicum in Meise!

De inwoners van het gebied Molenkouter werden in hun rechten hersteld. Dossier succesvol afgehandeld!

 

50.9366712, 4.3390323

Rup Molenkouter

Locatie
Betrokken diensten
Ruimtelijke ordening
Technische dienst
Initiatief van fractie
Trekkers
Realisatiegraad
100

Delen