Sociale tarieven voor mensen met Omnio-statuut

Onder impuls van Samen Anders werd er bij elke tariefaanpassing een sociale correctie toegevoegd. Zo bijvoorbeeld werd er naast de gangbare tarieven voor de speelpleinwerking De Spin ook een sociaal tarief toegevoegd van 3 EUR per dag tegenover 5 EUR per dag voor andere inwoners. 

 

 

 

Betrokken diensten
Bevolking
OCMW
Initiatief van fractie
Trekkers
Realisatiegraad
100

Delen