Herinrichting oversteeksplaats fietsers Westrodestraat

Al enkele jaren ontvangt de gemeente klachten over de fietsoversteekplaats gelegen in de Westrodestraat. Er stelt zich een onoverzichtelijke en aldus gevaarlijke verkeerssituatie voor de zwakke weggebruiker. De oversteek ligt tussen landbouwgronden, waardoor er veel periodieke doorgang voor maaimachines nodig is. De huidige infrastructuur maakt de doorgang moeilijk waardoor er herhaaldelijk schade wordt berokkend aan de hoge plantvakken van de bestaande toestand.

Probleemstelling met de bestaande situatie:

  • Wegversmallingen - plantvakken te hoog (risico op verminderde zichtbaarheid).
  • Wegversmallingen redelijk smal (doorgang 3,3 meter) voor landbouwvoertuigen, vrachtwagens en bussen.
  • Oversteek schuin én in de voorrang, wat kan leiden tot te hoge snelheden voor fietsers.
  • Oversteek door de wegversmallingen onoverzichtelijk 

Oplossing:

Een nieuwe oversteekpaats maken voor fietsers met een stippelmarkering in combinatie met de haaientanden en de hoge plantvakken verwijderen. 

Het college keurde het plan goed op 19.07.2021.

 

 

 

 

50.99766691903, 4.3319766849753

Locatie
Betrokken diensten
Mobiliteit
Openbare werken
Initiatief van fractie
Trekkers
Beslissingstatus
Goedkeuring ontwerp
Realisatiegraad
75

Delen