Veilige schoolomgeving Oppem

Verschillende scholen hadden gevraagd om de schoolomgeving veiliger te maken voor kwetsbare weggebruikers en scholieren. Meise vroeg dan ook bij de Vlaamse Overheid een subsidie aan voor het veiliger maken van de schoolomgevingen binnen een straal van 100 m rond de schooltoegangen. Het maximale subsidiebedrag bedraagt 25.000 EUR per schoolomgeving; het subsidiepercentage bedraagt 50%.

Er werd een analyse gemaakt van de problemen samen met de schooldirecties, de ouderraden en de verkeersraden van de scholen en de volgende besissingen werden genomen:

Volgende knelpunten werden gemeld bij het bezoek van de schoolomgeving Oppem. (Schooltje van Oppem):

 1. de Processieweg is erg smal, zeker wanneer de schoolbus er ’s avonds kinderen ophaalt
 2. er is voor de schoolingang geen voetpad
 3. begin Pastoriestraat is vrij chaotisch door auto’s die stoppen om kinderen op te halen of af te zetten in combinatie met dubbelrichtingsverkeer 
 4. ook werd vastgesteld dat het voetpad op de Oppemkerkstraat aan de kant van de school erg smal is (ongeveer 80 cm) (aan de Kiss-en Ride zone)
 5. het oversteken van de Kardinaal Sterckxlaan enkel veilig kan voor voetgangers aan de verkeerslichten ter hoogte van de Strooistraat. Ter hoogte van de Oppemkerkstraat en de bushalte is de oversteek gevaarlijk wegens het drukke verkeer. Op deze plaats is de Kardinaal Sterckxlaan onlangs omgevormd tot zone 30
 6. de hoek Oppemkerkstraat/Pastoriestraat is onoverzichtelijk voor voetgangers en fietsers

Beslissingen voor school van Oppem:

 • het verleggen van de route schoolbus en de plaatsing van een busvak (begin- en einduren van de school) in de Oppemkerkstraat het opschuiven en verlengen van de Kiss-en Ride zone in de Oppemkerkstraat richting K. Sterckxlaan en het instellen van een parkeerverbod in de volledige Oppemkerkstraat bij begin en einde van de schooltijden
 • de verbreding van het voetpad in de Oppemkerkstraat (zijde schoolingang)
 • het aanleggen van een voetpad binnenkant bocht Oppemkerkstraat/Pastoriestraat
 • het instellen van een parkeerverbod in de Pastoriestraat van de bocht Oppemkerkstraat/Pastoriestraat tot huisnr. 3
 • het inrichten van een fietsstraat in de Processieweg en de Pastoriestraat - het verplaatsen van de lichten aan de Kardinaal Sterckxlaan (voor voetgangers met drukknop) van het kruispunt met de Strooistraat naar het kruispunt met de Oppemkerkstraat aan het zebrapad naast de bestaande bushalte
 • het gedeeltelijk instellen van éénrichtingsverkeer in de Pastoriestraat.
 • het instellen van een verbod voor doorgaand vrachtverkeer in de Oppemkerkstraat (noordelijk deel) en de Pastoriestraat van de bocht Oppemkerkstraat/Pastoriestraat tot huisnr.
 • het wijzigen van de voorrangsregeling aan het kruispunt Oppemkerkstraat/Pastoriestraat zodat de Processieweg en Pastoriestraat voorrang krijgen t.o.v. de Oppemkerkstraat

50.938285965712, 4.3059819205061

Veilige schoolomgeving Oppem

Locatie
Betrokken diensten
Mobiliteit
Openbare werken
Initiatief van fractie
Trekkers
Beslissingstatus
Oplevering
Realisatiegraad
100

Delen