Wegeninventaris

Om ervoor te zorgen dat de volgorde waarin onze gemeentelijke wegen aan de beurt komen voor een grondige heraanleg niet langer gebaseerd was op wie men kende, wie de vriend was van wie of wie het hardste riep (al dan niet op de sociale media) werd er op initiatief van de dienst Openbare werken en in samenwerking met Arcadis een objectieve inventaris gemaakt van het volledige gemeentelijke wegennet én alle fietspaden die naast onze wegen liggen.

Deze inventaris resulteerde in een rangorde van wegen die prioritair aangepakt dienen te worden. Gedaan met de vriendjespolitiek!

De wijze waarop de Wegeninventaris werd gerealiseerd werd grondig toegelicht op de Gemeenteraad van 20 januari 2020. De geluidsopname van dat deel van de gemeenteraad kan u hieronder beluisteren.

De ranglijst van de Wegeninventaris werd ook publiek gemaakt op de website van de gemeente.

Op basis van deze inventaris was voorzien dat de Kapellelaan en de Driestraat eerst aan bod zouden komen qua grondige heraanleg. Ook het fietspad langs de Kapellelaan zou grondig hersteld worden. Ook het kruispunt van de Zes-wegskes tussen Meise en Oppem zou aangepakt worden evenals de kasseistrook op de Oppemse Heirbaan. Ook de reeds sinds lang bekende problemen op de Oppemstraat zouden aangepakt worden.

We hopen dat het nieuwe bestuur het principe van objectiviteit verder zal blijven hanteren en volgen dit mee op.

Ter info: bij de opmaak van voorziene de bomeninventaris door Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw zal eveneens gebruik worden gemaakt van de digitale scan die door Arcadis werd gemaakt. Dit zorgt ervoor dat deze bomeninvantaris veel sneller en goedkoper zal kunnen worden opgemaakt.

Betrokken diensten
Openbare werken
Initiatief van fractie
Trekkers
Beslissingstatus
Oplevering
Realisatiegraad
100

Delen