Over

Over deze website
Onderstaande lijst bevat een greep uit de ontelbare projecten die door de vorige coalitie werden opgestart.
Sommige projecten zijn al volledig afgewerkt, andere zijn flink opgeschoten of staan op het punt om afgewerkt te worden. Andere staan nog in de startblokken.

Zoals u weet, is het aan de politiek om initiatief te nemen en om de administratie en de uitvoerende diensten aan te zetten om dingen te realiseren. Elk goed project begint met een duidelijke politieke visie. Om tot een realiseerbaar project te komen, volgt er een intensieve voorbereiding in overleg met de administratieve en uitvoerende diensten. Na goedkeuring door het college en/of gemeenteraad. Volgt de planning van de uitvoering door eigen diensten of het uitwerken van bestekken en het aanduiden van derden. Logisch dus dat het enige tijd duurt voor er resultaten zichtbaar worden.

Er werden bergen verzet
De uitvoering van het meerjarenplan wordt gelanceerd tijdens de eerste drie jaar van een legislatuur; tijdens de tweede helft is het vooral een kwestie van opvolgen en bijsturen. De belangrijkste verdienste voor al wat reeds gerealiseerd werd, komt onze gemeentelijke diensten toe. Dankzij het uitstekende werk van de algemeen directeur en haar beleidsmedewerkers is het bestuur trouwens op een paar jaar tijd vanuit het Samson & Gert tijdperk omgetoverd naar een performante hedendaagse machine. En ook voor de uitvoerende diensten niets dan lof! 

Voor de burger die wil participeren
Het bestuur dat in 2019 aantrad heeft voor het eerste échte participatie geïntroduceerd in het beleid van Meise. Met vooruitgang.inmeise.be helpen we burgers om de veelheid aan dossiers beter te kennen en te begrijpen. Alleen dàn is echte participatie mogelijk. 

Wordt vervolgd
Elke dag zullen de projecten op deze website worden bijgestuurd, verfijnd en verbeterd. En met de regelmaat van de klok zullen er nog projecten worden toegevoegd. En bij elke beslissing die het nieuwe bestuur neemt, zullen we de voortgang opvolgen en onze commentaar geven.

Te pas en te onpas stapt de nieuwe coalitie het podium op om de honeurs in ontvangst te nemen voor hun 'zogenaamde' realisaties. We vinden het zeer jammer dat ze daarbij de moed niet toont om toe te geven dat ze daar zelf in de meeste gevallen geen enkele verdienste aan heeft. Onderstaande lijst biedt u de mogelijkheid om ook het andere stuk van het verhaal te kennen.

Uiteraard gaan we als oppositie onze eigen projecten niet boycotten, en als de nieuwe meerderheid goed werk levert en onze projecten verder afwerkt, zullen we het ook benoemen. Maar als projecten verknoeid worden, dan zal u hier kunnen lezen hoe we daar naar kijken.

Aan de kiezer, ten slotte, om te oordelen.