Restauratie Donjon en Hof ter Steen

Het dossier van de bescherming en het behoud van de Donjon van Oppem en de het Hof ten Steen in Oppem lag al vele decennia op tafel. Er werd veel aangekondigd en veel beloofd maar er gebeurde niets en het oudste gebouw van onze gemeente brokkelde verder en verder af en dreigde teniet te gaan...

Bij het begin van deze legislatuur werd er door de Samen Anders Schepen van Ruimtelijke Ordening onmiddellijk actie ondernomen: er werd contact opgenomen met de eigenaar en met de cel handhaving binnen Onroerend Erfgoed Vlaanderen teneinde de eigenaar aan te sporen, desnoods met boetes om zijn verantwoordelijkheid in het dossier te nemen. Onroerend Erfgoed Vlaanderen werd ook aangepord om het dossier nu eindelijk eens echt ter harte te gaan nemen.

En met succes! Met de eigenaar werd een stappenplan afgesproken waarbinnen de site volledige gerestaureerd moest worden en de Donjon gered zou worden.

De restauratiewerken zijn nu af. De site van het Hof ten Steen zal een nieuws woonbestemming krijgen. De Donjon is gered en kan voor kleinere evenementen gebruikt worden.

En wat het belangrijkste is: deze gebouwen zijn gered en kunnen door onze kinderen en kleinkinderen nog verder bewonderd worden. 

 

 

50.940151923483, 4.3045999128424

Donjon van Oppem

Locatie
Betrokken diensten
Patrimonium
Ruimtelijke ordening
Initiatief van fractie
Trekkers
Beslissingstatus
Oplevering
Realisatiegraad
100

Delen