openbare laadpaal

Extra laadpalen voor electrische auto's

Extra laadpalen voor electrische wagens om de transitie te versnellen

Tijdens de gemeenteraad van november 2021 stelde Samen anders de volgende vraag aan de schepen van leefmilieu:

Welk plan heeft onze gemeente om meer laadpalen te voorzien in onze gemeente voor elektrische wagens?

Waarom?

De vraag naar elektrische auto’s gaat in stijgende lijn. Ook op Vlaams en federaal niveau worden de elektrische voertuigen gepromoot omdat ze bijdragen aan een propere luchtwaliteit. Ook Meise beschikt al over een aantal elektrische dienstvoertuigen en deelwagens.

Onze gemeente beschikt op dit ogenblik over 5 laadpalen op openbaar domein wat uiteraard te weinig is als de huidige trend zich doorzet. De vraag van de burger naar meer laadpalen klinkt luider en luider.

Het is dan ook hoogtijd om hier dringend iets te ondernemen om het aantal laadpalen te verhogen en evenwichtig te verdelen over de kerkdorpen, de plaatsen waar veel recreatie en ontspanningsevenementen door gaan en langs drukke verkeersaders.

Er kan ook samen gewerkt worden met (semi)-publieke laadpunten op privaat domein waar de laadinfrastructuur minstens 10 uur per dag publiek toegankelijk zou zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan over parkings van supermarkten, sportterreinen, recreatiedomeinen, scholencomplexen, winkelketens, bedrijventerreinen of tankstations.

De schepen antwoordde dat het plan in volle opmaak was. De timing van het plan is (mede) afhankelijk van informatie en gegevens die nog vanuit de hogere overheid moeten komen. Er kon nog geen precieze datum worden meegedeeld maar de schepen hoopte dat er binnen het jaar zeer een plan zou zijn.

Tijdens de gemeenteraad van oktober ’22 antwoordde de schepen van leefmilieu op de herhaalde vraag dat Meise haar huiswerk had gemaakt. Een werkgroep heeft het gemeentelijk grondgebied geanalyseerd en wenselijke locaties op publiek domein voor laadpalen opgelijst. In dat plan werd voor elke locatie het potentieel, de noodzaak en/of de aanwezigheid van de noodzakelijke faciliteiten (zoals bv. 400V-netwerk) bepaald.

Begin september ging de concessie (van de Vlaamse overheid) voor het plaatsen van publiek toegankelijke laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen op openbaar domein in Vlaamse steden en gemeenten van start. In november wordt de concessie toegelicht aan de gemeentebesturen via infosessies per regio. We verwachten dan meer info te verkrijgen over de nodige stappen om extra laadpalen te plaatsen op openbaar domein in Meise.

De Vlaamse overheid heeft als doelstelling om over 35.000 publieke laadpalen te beschikken tegen 2025. Volgens de ingeschatte laadbehoefte vanuit de Vlaamse overheid zou Meise er 35 nodig hebben tegen 2025. Ook is al gekend dat de Vlaamse overheid in eerste instantie prioriteit geeft aan het principe ‘paal volgt wagen’, eerder dan overal laadpalen beginnen te zetten. Via het 'loket Paal volgt Wagen’ mogen burgers publiek toegankelijke laadpalen aanvragen op maximaal 250 meter wandelafstand van hun woonst. Vanuit de gemeente is het alvast de bedoeling om deze mogelijkheid beter kenbaar te maken bij de inwoners. Tot daar de schepen.

Inmiddels is de toelichting aan de gemeentebesturen gegeven vanuit de Vlaamse overheid en kunnen burgers de publieke laadpalen aanvragen in een straat met 400 volt en op voorwaarde dat er op 250m wandeafstand geen laadpaal is.

Meer info vindt je in het plan Clean Power for Transport van de Vlaamse overheid:

https://www.vlaanderen.be/publieke-laadpaal-aanvragen

Naast het plan van de Vlaamse overheid kan de gemeente ook nog steeds zelf laadpalen installeren maar dit lijkt voorlopig geen optie. Onze gemeente wenst eerst de evolutie van de aanvragen via het portaal van de Vlaamse overheid te volgen.  

 

 

Trekkers

Delen