Handelaarschecques

Handelaars-cheques komen vaak ter sprake. Ze zijn een geliefd instrument om cliënteel te lokken naar lokale handelaars. Dat is altans de bedoeling. Ook naar aanleiding van Corona kwam de discussie meerdere keren naar voor en in nogal wat gemeenten zag men gemeentebesturen cheques uitdelen om de lokale handelaren een hart onder de riem te steken. 

Dergelijke cheques kunnen in sommige gevallen zeker hun werk doen. Al was het maar om voor een paar euro een reden te geven tòch een keer langs te gaan bij die lokale handelaar. Als er vervolgens dan voor veel meer geld aangekocht wordt, dan doet die handelaar een goede zaak. Dergelijke cheques zijn echter lang niet altijd zo batig. De organisatie ervan gaat gepaard met heel wat kosten, controles, boekingen, risico's enz. Tegenwoordig ziet men ook steeds meer electronische versies die het voor de klant zeer handig maken, maar die vaak extra toestellen vergen in de winkel. Die moeten aangekocht worden of gehuurd, die kunnen stuk gaan of verloren gaan en moeten soms geïnstalleerd worden en onderhouden worden door personeel. Een taak die de gemeente dus moeilijk op zich kan nemen en iets dat dus best wordt uitbesteed aan een bedrijf dat daar zijn winst uithaalt. Er bestaan heel uiteenlopende systemen en allemaal hebben ze hun voor- en hun nadelen.

De gemeente beschikte over een budget dat ze aan haar personeelsleden diende te bezorgen in het kader van een intersectoraal overeengekomen koopkrachtverhoging. Dat kon wettelijk op allerhande manieren, maar niet onder de vorm van een loonopslag. We hebben dan beslist om dat budget te gebruiken om het systeem van de handelaarscheques op te starten. Personeelsleden van de gemeente kunnen die koopkrachtverhoging dus nu uitgeven bij de lokale handelaren. Goed voor iedereen.

We hebben heel wat systemen met elkaar vergeleken en ook omwille van de noodzaak het beheer ervan ook vanuit de gemeentelijke administratie mee te kunnen opvolgen, is de beslissing om dit te doen ook pas begin 2021 gevallen, waardoor de implementatie van de nieuwe cadeaucheques in onze gemeente pas gebeurde, net na de fameuze coalitiewissel.

De nieuwe coalitie, met name de nieuwe schepen, hoefde slechts het podium op te lopen om de bloemen in ontvangst te nemen.

Mooi werk van de ambtenaar lokale economie.

 

Betrokken diensten
Lokale economie
Initiatief van fractie
Trekkers
Realisatiegraad
100
Opvolging
Bespreking

De invoering gebeurde volgens plan. Het bedrijf waarmee de gemeente scheep ging, is bij de goedkoopste die er op de markt te vinden is, maar levert wel een zeer goede service.

 

Bijlage
Actie van dienst
Lokale economie

Delen