Nieuwe fietsenstallingen

Tijdens de vorige legislatuur ondertekende Meise het burgemeestersconvenant (2014) en naar aanleiding daarvan werd een klimaatplan voor Meise opgesteld. Op pagina 57 staat: "De gemeente dient ook te voorzien in voldoende, kwalitatieve fietsstallingen en fietsvoorzieningen, inzonderheid nabij scholen en sport- of cultuurcentra." Deze maatregel kreeg de status hoge prioriteit. (Bron: https://www.meise.be/product/2397/burgemeestersconvenant).

Uit de participatiemarkten gehouden in 2018 bleek ook dat de bevoking meer en betere fietsinfrastructuur wou. Omdat Meise onder het Vlaams gemiddelde scoort wat betreft de verplaatsingen met de fiets, dienen wij een inhaabeweging in te zetten om meer mensen op de fiets te krijgen. 

Het bevorderen van actieve mobiliteit moet een van de hoekstenen zijn van lokale strategieën om CO₂-neutraal te worden.

In Meise-centrum werden daarom stallingen (al dan niet met afdak) voorzien aan het zwembad De Wauwer, aan het Willy Vandenberghe centrum, aan de bib, de Wereldwinkel, aan het plein Baron d’Hoogvorst, aan het pleintje van de Limbosweg in het midden van de Boechtstraat en ook aan 't Verloren Uurke (o.a. ten dienste van leerlingen en bezoekers van de Muze, de muziekacademie en De Leertuin). Ook de school van Westrode kreeg een nieuwe fietstalling in 2020..

Volgende fietstallingen kregen een subsidie van 50% van de Vaamse overheid in het project 'veilige schoolomgeving': Westrode, zwembad, Willy Vandenberghe centrum,  't Veroren Uurke

Onder meer door het plaatsen van fietsenstallingen in het dorpscentrum, kan je het fietsverkeer promoten. Het is comfortabel wanneer je je fiets kan stallen op wandelafstand van de winkel en/of een terrasje. Wanneer die fietsenstallingen bovendien in het zicht staan, kan je je fiets ook veilig stallen. 

50.990368677985, 4.3227901170925

Fietsenstalling

50.935221719762, 4.3267766904329

Fietsenstalling

50.934964050217, 4.328430844968

Fietsenstalling

50.934376549865, 4.3282882047767

Fietsenstalling

50.933767648258, 4.3281993025615

Fietsenstalling

50.933558410774, 4.3269807686628

Fietsenstalling

50.9359384118, 4.3270732357268

Fietsenstalling

50.936529642723, 4.3269047924597

Fietsenstalling

50.93360648107, 4.3278951772634

Fietsenstalling

Locatie
Betrokken diensten
Mobiliteit
Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Opvolging
Bespreking

Zitting van 11 okt 2021

Verplaatsen fietsenstalling Brusselsesteenweg

Het college beslist om de fietsenstalling aan 't Verloren Uurke te laten verplaatsen naar GBS Klim Op.

Actie van fractie

Delen