Veiliger mobiliteit Rossem - Slozenstraat

Regelmatig worden klachten ontvangen van hoge snelheden in het dorpscentrum van Rossem waar de wegen (bochten en smalle wegen) niet aangelegd zijn om snel te rijden. Gezien het wegbeeld is een snelheidsbeperking verdedigbaar en ook te handhaven. In andere dorpskernen van de gemeente geldt reeds een snelheidsbeperking van 30 kilometer/uur. Het college keurde op 18 november 2019 dan ook een aanvullend reglement goed waardoor een snelheidsbeperking in het centrum van Rossem werd ingevoerd.De politie vroeg ons ook om meer structurele maatregelen te nemen buiten de dorpskern aangezien het vanaf daar een kaarsrechte weg is die aanleiding geeft tot snel rijden.

Tijdens de bewonersvergadering van 04.03.2020 in verband met de klachten werden door de bewoners het nemen van de  volgende maatregelen gevraagd:

  • om de snelheidsbeperking van 30 km/u te laten ingaan vanaf het begin van Rosemdorp
  • een tonnagebeperking van 3,5 t in te voeren in Rossemdorp en de Slozenstraat
  • een betere aanduiding van de voorrang van rechts - behoudt van de voorrang van rechts want dat werkt vertragend
  • een stuk op de rijbaan aan te duiden als fietssuggestiestrook om het invoegen vanuit de zijstraten veiliger te laten verlopen
  • een Berijns kussen of wegversmalingen te voorzien in de Slozenstraat tot dat die ooit wordt heraangelegd
  • meer politiecontrole
  • fietsoversteekpaatsen markeren

Het college van 30.03.2020 nam hiervoor al de nodige stappen en liet de zone 30 beter beter accentueren met logo's op de grond en langs een deel het voetpad werden paaltjes geplaatst om er niet meer op te parkeren ter bescherming van de voetgangers. De oversteekpaatsen voor fietsers werden gemarkeerd en de kruispunten beveiligd met een Sint Andrieskruis.

Iets later volgden de stukken fietssuggestiestroken, de tonnagebeperking  van 3,5 t (college 08.06.2020) en de wegversmallingen in de Slozenstraat.

Het is de bedoeling dat bij latere werken aan de rijweg (Aquafinerken) er eveneens werk wordt gemaakt van een volwaardig fietspad of fietssuggestiestrook afhankelijk van de ruimte die men heeft. 

De markeringen dienen jaarlijks of om de 2 jaar te worden opgevolgd. 

 

 

50.973226066048, 4.2785780632206

50.980648006614, 4.2914276326286

Locatie
Betrokken diensten
Mobiliteit
Technische dienst
Initiatief van fractie
Trekkers
Beslissingstatus
Oplevering
Realisatiegraad
100
Opvolging
Bespreking

 

 

Delen