Gemeentelijke adviesraad voor lokale economie

"De middenstand regeert het land, zoals nooit tevoren"
In tegenstelling tot wat Gorki beweerde, zit de middenstand in een dikke depressie. Covid heeft hen niet bepaald geholpen. Op enkele handelaars na is middenstand in Meise, zoals dat in vele gemeenten het geval is, een hard werkende, maar klagende groep mensen. De kleinschalige lokale economie 'onder de kerktoren' is de voorbije 50 jaar meer en meer van het pad gedrukt door de grootdistributiesector. Grootwarenhuizen kunnen veel goedkoper aan hun grondstoffen geraken en drukken de prijzen zo laag dat de kleine handelaren het allemaal moeilijk hebben. Ook het internet en de baanwinkels zijn de eeuwige boosdoeners. Middenstanders die te lang gefrustreerd toekijken, verliezen kapitaal en zijn na verloop van tijd niet meer in staat om het geweer van schouder te veranderen. Hun zaak gaat erop achteruit waarna ze ofwel failliet gaan, ofwel stoppen net voor ze failliet gaan. Tijdens de voorbije legislaturen werd er nooit meer voor 'de middenstanders' gedaan, dan wat straatfeesten te organiseren en jaarlijks met kerstmis de kerstversiering ophangen. En ja, regelmatig een keer binnenlopen om het geklaag te aanhoren... Maar, geen beleid dus.

Een ambtenaar voor Lokale Economie.
Symptomatisch voor dit afwezige beleid, is de afwezigheid van een amtenaar die zich exclusief met dit domein kan bezig houden. Een lokale economie doen draaien is een flinke job. En die vergt zeer veel overreding, samenwerking en know how. De ambitie om op vlak van lokale economie eindelijk een keer het roer om te gooien kon enkel van start gaan indien we konden beschikken over een ambtenaar lokale economie. Het heeft geduurd tot maart 2021 tot een deeltijds personeelslid werd aangeworven om de krachtlijnen die al een jaar in de pan lagen te sudderen in actie om te zetten. Na enkele maanden inwerkingstijd zijn we er voorzichtig in gevlogen en werden een paar eerste wapenfeiten gerealiseerd, zoals het creëren van een geschenkenbon voor de handelaren, (het Momentje Meise) en het opstarten van een traject voor het stimuleren en promoten van de Korte Keten voedingsproductie in Meise.

Gemeentelijke Raad voor Lokale Economie
Naast de ambtenaar, die op korte termijn zeer mooi werk leverde, sotnd geprogrammeerd om een Gemeentelijke Raad voor Lokale Economie op te starten. In afwachting van de aanstelling van onze ambtenaar lokale economie, werden ettelijke pogingen ondernomen om de handelsverenigingen (of wat daar voor doorgaat) van Meise en Wolvertem tot samenwerking te brengen. In Wolvertem bestaat er een goed werkende afdeling van Unizo, maar in Meise heeft de oude vereniging al meerdere jaren geleden opgehouden te bestaan. Er heerste jaren geleden nogal wat rivaliteit tussen beide groepen (zoals dat trouwens ook buiten de middenstand het geval is sedert de fusie van 1977). Als er straatfeesten georganiseerd worden, is het kot te klein als de data ervan te dicht bijeen liggen, of zelfs op de zelfde dag vallen. Niet genoeg klanten, te veel kosten en vooral geen zin om samen te werken.

Het spreekt voor zich dat het tijd wordt dat we die toch wel wat kleinburgerlijke geschiedenis achter ons laten en gaan voor iets nieuws. Iets dat veel verder gaat dan "de middenstand". Want lokale economie ìs veel meer dan middenstand. Lokale economie zal trouwens een zeer belangrijk antwoord worden op de gigantische uitdaging waar onze samenleving voor staat. Het klimaat slaat compleet op hol en daar heeft onze absurde levensstijl alles mee te maken. Het buitensporige transport van klanten en goederen is ronduit belachelijk geworden en moet zo snel mogelijk gerationaliseerd worden. Telers en ambachtslieden moeten lokaal aan de slag, burgers moeten zich electrisch gaan verplaatsen of met de fiets. En dat betkent ook anders gaan wonen. Lokale economie is ook lokaal werken en geld verdienen, dat is ook lokaal schoollopen en alles veel kleinschaliger zien. Die transitie moet gisteren liever dan morgen opgestart worden en die moet zeer ver gaan. Een gemeentelijke Raad voor Lokale Economie kan daar een belangrijke inspirerende rol in spelen. De ambtenaar om dat proces te leiden is er. Of de nieuwe ploeg die ingesteldheid heeft valt af te wachten. Tot op heden is daar nog niets van te zien. In tegendeel. De keuze om de fietsenstalling in Meise af te breken in ruil voor het herstel van enkele parkeerplaatsen voor auto's doet het ergste vermoeden....

Betrokken diensten
Lokale economie
Initiatief van fractie
Trekkers

Delen