Herinrichting kruispunt Ossegemstraat/Neromstraat

Knelpunten:

Ter hoogte van het kruispunt Neromstraat/ Ossegemstraat had het verkeer komende uit de Neromstraat beperkt zicht op het verkeer komende uit het doodlopende gedeelte van de Ossegemstraat. Het verkeer uit (het doodlopende gedeelte van) de Ossegemstraat had voorrang op het verkeer komende van de Neromstraat. Dit was geen logische situatie.  De fietsers hadden ook geen voorrang op de kruising en de oversteek met rode slemlaag gaf hen het gevoel geeft dat ze voorrang genoten.

Oplossing op kort termijn:

  • Op het kruispunt van de Neromstraat en de Ossegemstraat werd de voorrangsregel gewijzigd zodat de Neromstraat de voorrang bekomt.
  • De zone 50 werd uitgebreid (850 meter) vanaf het verhoogd plateau in de Neromstraat tot in de Ossegemstraat net voor de rotonde met de Verbindingsweg.
  • Er werd door middel van de plaatsing van een verkeerseiland een rugdekking voor fietsers gecreëerd aan het einde van het dubbelrichtingsfietspad komende van de Neromstraat (overgang naar de fietssuggestiestrook).

Door een aanpassing van de wegmarkeringen, het invoeren van een snelheidsbeperking en het plaatsen van een wegversmalling kon er ook een verbetering van de veiligheid voor zowel de automobiisten als voor de zwakke weggebruikers worden gerealiseerd.

Het plan werd overlegd met de buurt en goedgkeurd op het college van 30.09.2019.

Er is nog een betere oplossing op lang termijn maar hiervoor dient de weg verbreed te worden - zie studie :

http://vooruitgang.inmeise.be/sites/default/files/2021-12/Meise%20kruispunt%20Ossegemstraat%20Neromstraat%20finaal.pdf

 

 

50.964079382427, 4.3211566960392

Locatie
Betrokken diensten
Mobiliteit
Technische dienst
Initiatief van fractie
Trekkers
Beslissingstatus
Oplevering
Realisatiegraad
100

Delen