Renovatie Loods TD Veilinglaan

Bij het begin van de legislatuur ontdekten we dat de werkomstandigheden van onze werknemers ondermaats was. Een gebrek aan goede werkplaatsen, een gebrek aan sanitair, een gebrek aan kleedkamers voor mannen en vrouwen... Het gebouw voldoet langs geen kanten aan de meest elementaire voorwaarden om er op een goede manier te kunnen werken! 

Het was ook een kwestie van respect. Onze gemeentelijke medewerkers verdienen respect en verdienen dus ook een werkplek die dat respect uitstraalt.

Dat moest dus anders!

De omzetting van het huidige totaal aftandse gebouw naar een moderne werkplek waar mensen met plezier naartoe komen vergde veel inzet, inspiratie en werkuren.

Ten eerste werd het nodige budget voorzien. Deze operatie zou veel geld kosten maar het was een investering die vele jaren zou meegaan.

Vervolgens werd de procedure doorlopen om een architect te vinden. We kozen bewust voor een architectenkantoor dat haar sporen had verdiend in duurzame bouwprojecten.

Om de gesprekken met de architect in goede banen te laten verlopen werd er een werkgroep opgericht waarin verschillende leden van het gemeentelijk personeel zetelden. Er werd geluisterd naar de input van de mensen die straks moesten gebruik maken van het gebouw. Hun opmerkingen waren zeer waardevol.

Het architectenkantoor deed haar werk en er werd een mooi en duurzaam project op poten gezet.

De bouwvergunning werd aangevraagd en bekomen tijdens de zomer van 2021.

Tegelijkertijd volgende de start van de aanbesteding en de zoektocht naar de aannemer die eveneens werd gevonden. Wegens Corona en de gewijzigde marktprijzen moesten we het budget wel aanpassen.

Alles staat nu klaar voor de realisatie van dit prachtig project!

 

 

 

 

 

50.95973922026, 4.3002170199779

Loods

Locatie
Betrokken diensten
Ruimtelijke ordening
Technische dienst
Initiatief van fractie
Trekkers
Beslissingstatus
Goedkeuring ontwerp
Realisatiegraad
80

Delen