Aankoop gronden uitbreiding Neromhof

Het RUP Neromhof voorziet een forse uitbreiding van het park (legisatuur 2006-2012).  In het meerjarenplan 2020-2025 werd een uitbreiding van 10 ha voorzien. Inmiddels zijn er al aankopen gerealiseerd met het OCMW van de stad Brussel. Met andere privé-eigenaars loopt nog een minnelijke onderhandelingsprocedure.

De gemeente kreeg ook de toezegging tot 15.000 euro subsidie indien de bebossing binnen de 5 jaar wordt uitgevoerd. 

Het ecoduct zou hier eveneens op aandringen van de gemeente en natuurpunt kunnen gerealiseerd worden door het Vaamse gewest.  Het dossier hierover is lopend.

 

 

 

50.971623411554, 4.3172622830709

Aan te kopen bossen

Locatie
Betrokken diensten
Leefmilieu
Patrimonium
Initiatief van fractie
Trekkers
Realisatiegraad
30
Opvolging

Delen