Project: Toegankelijke gemeente

Op het college van 26.10.2020 werd beslist om mee in te stappen in het project 'Jouw gemeente, toegankelijke gemeente?' 

Hiervoor dienden wij een 10 puntenprogramma uit te voeren:

  1. Organiseren van een knelpuntwandeling 
  2. Screenen van 20 handelszaken en 1 openbaar toilet 
  3. Informatie over al de gescreende parkeerpaatsen op de website ter beschikking te stelen
  4. Plaatsing van info over de Mobiliteitscentrale aangepast vervoer op de gemeenteijke website 
  5. Opleiding van medewerkers over een toegankelijk event
  6. Aanpassing van 10 parkeerplaatsen volgens de wettelijke regels
  7. Advisering van 5 stedebouwkundige op toegankelijkheid
  8. Organisatie van 1 overleg tussen gebruikers en het gemeentelijk beleid
  9. Houden van een planningsgesprek rond aanpak van een lokaal toegankelijkheidsbeleid
  10. Opmaken van een engagementsverkaring => schepencollege van 13.09.2021

 Al deze punten werden inmiddels uitgevoerd en goedgekeurd door de provincie. 

De aanpassing van het openbaar toilet is inmiddels ook al gebeurd (zwembad) alsook de aanpassing van de 10 parkeerplaatsen aan de wetteijke regels. 

Nu de knelpunten van de wandeling tussen de verschillende woonzorgcentra zijn in kaart gebracht, kunnen de aanpassingen en verbeteringen nu uitgevoerd worden. Budget is voorzien.

 

Wij volgen dit op.

 

 

 

 

 

 

50.950992412972, 4.3111461429318

Locatie
Betrokken diensten
Mobiliteit
Openbare werken
Initiatief van fractie
Trekkers
Beslissingstatus
Princiepsengagement
Goedkeuring ontwerp
Realisatiegraad
100

Delen