Korte keten voedingseconomie

De olifant in de kamer
Wie zich vandaag nog geen vragen stelt over de manier waarop de wereldbevolking aan haar voedsel geraakt, moet in een lange winterslaap gelegen hebben. De manier waarop wij allemaal samen onze wereld oppeuzelen is nefast. En nog geen klein beetje. Het zijn niet enkel onze auto's, vliegtuigen, verwarmingsketels en fabrieken die de hemel vol broeikasgassen jagen, ook onze teeltmethoden in combinatie met absurde overschotten, en ook onze absurde transportlogica van producten en klanten is buitensporig vernietigend voor onze leefwereld. Wetenschappers werden decennia lang (en ook nu nog) weggelachen en ook heel wat politici kijken minachtend neer op wie van mening is dat we NU moeten ingrijpen. Niet alleen internationaal, maar hièr bij ons voor onze eigen deur! 

Ondersteuning is noodzakelijk om te kunnen groeien
Meise heeft het recht niet meer om dit onderwerp te negeren, om het uit te stellen, of erger, om het te ontkennen. Het groeien van lokale economie en het teelten van voedingswaren via een korte keten, kàn spontaan ontstaan, maar voor de pioniers is dit geen 'walk in the park'. Een goed korte-keten-systeem kan enkel goed overleven als het een onderdeel vormt van een groter systeem waar de verschillende onderdelen elkaar gunstig beïnvloeden. Eén van de onderdelen is "klanten". Het publiek is gewoon om met de auto naar het dichtsbijzijnde grootwarenhuis te rijden, daar een koffer-vol materiaal te kopen om het thuis in de diepvries te stockeren. Kleine telers die ecologische regels respecteren, worden geconfronteerd met overweldigend aanbode en lage prijzen die het gevolg zijn van import uit lageloonlanden, uit aankoop aan véél te lage prijzen waarmee onze boeren nauwelijks kunnen overleven. Wat grootwarenhuizen bieden, is een regelrechte aanslag op het milieu... maar het is gemakkelijk en een moordende concurrentie voor wie zijn verantwoordelijkheid wil opnemen.

De klimaatopwarming is één van de meest frappante signalen dat het al lang geen 5 vòòr 12 meer is maar de 12 uur al lang voorbij. Er is geen tijd meer om te dralen. De vraag is niet meer òf we moeten omschakelen, maar hoe vlùg we kunnen omschakelen. 

Actie
Als we dit overlaten aan de enkele enthousiastelingen die onze gemeente rijk is, dan zullen we veel te veel tijd nodig hebben om ooit noemenswaardig het verschil te kunnen maken.

Daarom zijn we tijdens de eerste coalitie van deze legislatuur mee begonnen om de theorie om te zetten naar de praktijk.

Een mooi project van de Provincie Vlaams Brabant, getrokken door wijze mensen
Een eerste stap was een samenwerking opzetten met de Provincie Vlaams Brabant die een subsidie ter beschikking stelde voor ondersteuning van dit proces in de gemeente. Weliswaar in het kader van 'milieu' maar in ons geval hebben we dat aangevraagd en bekomen in het kader van de ontwikkeling van een korte-keten-initiatief benaderd vanuit lokale economie. Tenslotte hoeft er niet meer aangetoond te worden dat korte keten een juiste keuze is voor het milieu. Wat wel moet gezocht worden zijn manieren om een economische realiteit te laten ontstaan die het ontwikkelen van korte-keten-bedrijvigheid in Meise zou helpen groeien.

De tijd was jammer genoeg te kort
Zoals u weet, is er in de gemeente geen personeel op overschot en is het ook vandaag rond alle opdrachten als heus krabben om rond te geraken met die groep mensen. Dit nieuwe thema aansnijden en op een professionele manier een toekomst rond op te bouwen, vergt dus personeel. Daarom werd in de begroting van de meerjarenplanning een eerste deeltijds personeelslid voorzien die deze opdracht op korte en op lange termijn zou op zich nemen. In maart 2021 trad dit personeelslid in dienst en kon de uitbouw pas echt van start gaan.

Er werden enkele bijeenkomsten georganiseerd met alle mogelijke betrokken partijen die van nabij of van ver betrokken zijn bij dit fenomeen. Het doel was om zo snel mogelijk de beste methodieken te vinden en uit te werken waarmee in Meise zowel de productie als de verkoop en de afzet van korte-ketenproducten aan te zwengelen.

Als de schepen voor leefmilieu niet geinteresseerd is...
Jammer genoeg vond coalitieparnter NV-a dit onderwerp niet interessant genoeg en kreeg een coalitiewissel de voorrang. Hoewel het hier naast economie ook over landbouw en milieu gaat, heeft schepen De Valck op geen enkel moment van de ontwikkeling enige interesse betoond. We zijn nieuwschierig of schepen Lathouwers die het departement lokale economie overnam dit project zal verder zetten en naast de politieke ambitie ook bereid zal zijn om dit zo belangrijke ecologische thema een realistische kans te geven. 

 

Betrokken diensten
Communicatie
Initiatief van fractie
Trekkers
Realisatiegraad
0
Opvolging
Bespreking

De oogst is mislukt.

Wat de start van een omslag had moeten worden, wordt begraven onder de vorm van een webpagina en... een toeristische fietsroute. 

In de fameuze januari-verklaring van de nieuwe coalitie zien we wat er overblijft: Het subsidiedossier omtrent Korte Keten is bijna rond. Hiervoor gaan we een mooie fiets - en wandelroute voorzien, zodat iedereen kennis kan maken met onze lokale producten op een ecologische manier. 

Tja, niet 'niets', maar gelet op de ecologische uitdaging waar we voorstaan, wordt met dit dossier opnieuw aangetoond dat de politici die er van wakker zouden moeten liggen, simpelweg niet geïnteresseerd zijn.

Opnieuw, dankjewel aan de ambtenaar voor lokale economie om dit dossier in de mate van het mogelijke mooi af te ronden. Zonder politieke wil kan jij uiteraard niet meer doen dan dit...

Voilà, klimaat, hiermee moet je het maar doen.

Ik bedank in ieder geval de groep enthousiaste mensen van de werkgroep, voor hun steun en enthousiasme om het er toch op te willen wagen. We vinden wel andere wegen om dit zo belangrijke thema verder uit te werken en het denken en produceren via de korte keten meer ingang te doen vinden.

Actie van dienst
Communicatie
Lokale economie

Delen