Buurtwerking: Oppem en de Vlieten

In 2013 werd door de toenmalige coalitie de samenwerking met Riso Vlaams Brabant beëindigd. Deze vzw was enkele jaren daarvoor aangesteld om in de sociale woonwijk van Oppem een buurtwerking op te starten. Onder leiding van Riso werden enkele initiatieven genomen waaronder het inrichten van een buurthuis in de wijk. Als motivering voor het beëindigen van de samenwerking met Riso, stelde de gemeente Meise dat het deze buurtwerking beter zelf met eigen personeel kon invullen. Dit bleef echter dode letter waardoor er geen buurtwerking meer was en kort daarop werd ook beslist om het buurthuis te sluiten.

Bij de start van de legislatuur 2019-2024 besliste de toenmalige meerderheid om opnieuw een buurtwerking op te starten en dit maal niet enkel voor de sociale woonwijk van Oppem, maar ook de andere sociale woonwijken in Meise, waaronder De Vlieten in Wolvertem. De nadruk zou echter in het begin vooral op de sociale wijk van Oppem liggen omdat daar de nood het hoogst lijkt en door de voorgeschiedenis het makkelijkst een buurtwerking weer herop gestart kan worden. 

De uiteindelijke start kende enige vertraging omdat het budget in het nieuwe BBP over het hoofd gezien was. Bij de eerste begrotingswijziging kwamen de toenmalige coalitiepartners Samen Anders, N-VA en PRO echter overeen om het budget als nog te voorzien en na een openbare aanbesteding werd er beslist om met de vzw Groep Intro in zee te gaan. Daarnaast werd er ook beslist om door HOPLR, waarmee Meise reeds samen werkt om een digitaal buurtnetwerk op te richten, een buurtonderzoek uit te voeren. Eind maart 2022 zou het buurtonderzoek resultaat moeten opleveren. Providentia bleek ook bereid te zijn om in de wijk een woning op te knappen en ter beschikking te stellen van de gemeente Meise om opnieuw een buurthuis op te richten.

 

 

50.939811674877, 4.3009540957366

Locatie
Betrokken diensten
Integratie en inburgering
Jeugd
OCMW
Senioren
Initiatief van fractie
Trekkers
Beslissingstatus
Aanbesteding
Realisatiegraad
90

Delen