Geen lokale solidariteit voor N-VA

Wat is dat de GROS?
GROS staat voor Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit. Ook Meise heeft een GROS.

De GROS adviseert het gemeentebestuur over zijn Noord-Zuidbeleid, zoals een duurzaam inkoopbeleid (bijvoorbeeld van gecertificeerde thee en koffie en van werkkleding die onder behoorlijke arbeidsomstandigheden is gefabriceerd). 

De GROS is ook de initiatiefnemer voor de aanvraag van de status van FairTradeGemeente, een predicaat dat (op initiatief van onder meer de organisatie achter het Max Havelaar-keurmerk) wordt verleend als er lokaal voldoende draagvlak bestaat voor eerlijke handel.

Naast adviseren van het gemeentebestuur is ook uitvoeren een GROS-taak. Bijvoorbeeld door plaatselijke sensibiliseringsacties en vormingswerk mogelijk te maken. De GROS adviseert over of verleent ook subsidies aan activiteiten en kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. 

We zijn in de 21ste eeuw, de wereld is veranderd
Het concept van de GROS dateert van een periode toen de migratieproblematiek in centraal Europa nog in de kinderschoenen stond. Inmiddels zijn de kaarten van de wereldpolitiek stevig geschud en kent ook het rijke Noorden zijn eigen armoede en uitsluiting. Oorlogen en de klimaatwijziging jagen bovendien weredwijd gezinnen op de vlucht waardoor de problematiek van het Zuiden zich nu ook meer en meer bij ons begint af te tekenen. Het terrorisme dat wereldwijd toesloeg door de waanzinnige campagne van IS heeft niet enkel miljoenen gezinnen op de vlucht geslagen, maar heeft ook bij ons gezorgd voor een ware angstpsychose. 

De problematiek is complex en leidt ook bij ons tot groeiende verdeeldheid over de aanpak. Begrijpelijk, maar daar hebben de gezinnen in kwestie niets aan én mensen die aan hun lot overgelaten worden, vormen opnieuw een aanleiding voor angst en onzekerheid bij de lokale bevolking waardoor hun lot nog erger wordt.

Bij de opstart van de nieuwe legislatuur hebben we samen met de mensen van de GROS gezocht naar een manier om de werking van de GROS te moderniseren en deze nieuwe problematiek, bij ons lokaal, mee in het takenpakket op te nemen. 

Lokale solidariteit.
Hoewel men soms de indruk kan krijgen dat de angst voor het onbekende ook in Meise enkel aanleiding geeft tot racisme en angst voor vluchtelingen, zijn er heel wat mensen en organisaties die wèl hun verstand gebruiken en met een zeer groot hart een handje toesteken om de grootste nood te lenigen bij die slachtoffers.

De GROS had daarom een bedrag van een paar duizend euro uit haar reserve genomen en beschikbaar gesteld om kleine initiatieven van verenigingen te ondersteunen, die op één of andere manier een bijdrage willen leveren.

Niet op de waard gerekend: N-VA zegt NEEN!
Steun aan mensen in nood die nièt uit Meise komen, staat duidelijk niet in de bijbel van coalitiepartner N-VA. Alleen nog maar de gedachte dat een vluchteling op het grondgebied Meise hulp zou krijgen, doet hun stoppen doorslaan. De overtuiging bestaat dat daarmee Meise op de wereldkaart van de vluchtelingen zal geplaatst worden en dat ze massaal onze regio zullen overspoelen.

Coalitiepartner N-VA stelde haar absolute VETO voor dit plan en weigerde het beleidsplan en de begroting van de GROS goed te keuren. Maanden onderhandeling hebben niets opgebracht, tenzij dan de 'tolerantie' om gedurende één jaar wat te experimenteren in afwachting van de oprichting van een gemeentelijke raad voor integratie en inburgering. Tenslotte is dat thema een bevoegdheid van de burgemeester (N-VA) die tot dan toe zelf nog geen enkel initiatief had genomen om de problematiek rond migratie in inburgering aan te pakken.

Solidarimeise
De arrogantie waarmee N-VA haar eigen maatschappijvisie aan de hele gemeenschap wil opleggen, is niet nieuw. Maar hoewel PRO en Samen Anders duidelijk van mening zijn dat lokale solidariteit met en voor iedereen die in nood is wel degelijk onze steun verdient, belandde dit dossier in een pat-stelling. In een coalitie is de meest negatieve partij jammer genoeg in staat om alles tegen te houden. Beslissingen worden immers in consensus genomen.

De onbegrijpelijke obstructie van N-VA mag dan misschien wel het bestuur verlammen, ze heeft een groep mensen wel tot de conclusie gebracht dat er met N-VA NOOIT op een constructieve manier aan integratie en inburgering kan gewerkt worden. Problemen met migranten komen deze partij blijkbaar zeer goed uit. Hoe meer miserie hoe liever. "Laten we vooral geen oplossingen bedenken en laten we er vooral voor zorgen dat deze problematiek goed zichtbaar blijft..." 

Dit obstructief gedrag heeft echter een paradoxaal effect gehad. In plaats van ontmoedigd te zijn, is er een nieuwe vereniging ontstaan.

Solidarimeise verenigt een aantal initiatiefnemers die de grote groep positieve mensen en initiatieven in het licht wil stellen die door N-VA het liefst onderdrukt, verboden en verborgen worden. Solidarimeise wil dat deel van de bevolking verenigen en steunen dat WEL een oplossing wil voor deze problematiek en dat WEL van mening is dat we onze rug niet mogen keren naar de gezinnen die hun land moesten ontvluchten om te overleven.

Kinderen blijven kinderen, mensen blijven mensen en die verdienen een menselijke behandeling. Het is aan de internationale politiek om de problemen ten gronde aan te pakken, en daar hoeft de kleine man niet de dupe voor te zijn.

 

 

Delen