Vanaf 29 februari doen we het zelf ZELF!

Filip Peeters voert campagne met het oog op een beter lokaal bestuur 

De komende maanden wil Filip Peeters door Vlaanderen trekken om burgers aan te moedigen om zich meer in lokale politiek te engageren. In navolging van enkele succesvolle voorbeelden wil hij samen met lokale initiatiefnemers aantonen dat lokaal besturen met burgers absoluut mogelijk is en tot betere resultaten leidt. Filip Peeters roept iedereen op om zich aan te sluiten bij burgerinitiatieven, hij moedigt alle burgers aan om samen te werken en de stap in de politieke arena te zetten met het oog op een beter lokaal bestuur.

 

Als er zo’n groot wantrouwen is in de politiek, dan is het alternatief het zelf te doen 

Door de schandalen, de graaicultuur, de immocratie, de achterkamerpolitiek, het cliëntelisme en de non-transparantie is de geloofwaardigheid van de politiek onder het nulpunt gezakt. De malaise is groot en de kloof met de bevolking was nooit zo diep. De vrees dat vele stemmen zullen gaan richting extreme partijen is reëel. Dat mogen we echt niet laten gebeuren. We mogen als burgers niet lijdzaam vanaf de zijlijn blijven toekijken maar dienen zelf het initiatief te nemen door in de arena te stappen. Er zijn meerdere voorbeelden van dergelijke zeer succesvolle initiatieven zowel in Spanje, Denemarken als Engeland.

Daarvoor wil Filip in heel Vlaanderen burgers en lokale organisaties inspireren, motiveren en steunen om de samenleving in hun gemeente mede gestalte te geven. 

Op 29 februari wordt de campagne op gang getrokken in Meise. Samen met enkele lokale initiatiefnemers zal Filip er in een eerste burgerraad bespreken hoe ook die gemeente in de toekomst beter door burgers zelf bestuurd kan worden. 


Alles begint bij de betrokken burger 

Op alle niveau's zijn filosofen, politicologen en wetenschappers op zoek naar betere manieren om te besturen maar om écht iets te veranderen is het nodig  dat  de burger zelf initiatief neemt en de koe bij de hoorns vat. Dat zorgt voor een gedegen expertise en een gedragen besluitvorming. 

Dit is dus een oproep aan alle burgers die zich kunnen en willen engageren, om front te vormen en samen te werken om zodoende van binnenuit het systeem te veranderen en een directe democratie te hanteren.

“Ik wil mijn bekendheid graag ten dienste stellen van burgerinitiatieven en wil ook journalisten aanmoedigen en oproepen om meer te investeren in de verzuchtingen, wensen en lokale initiatieven van burgers. Daarom vraag ik alle burgers om aan te sluiten bij dit initiatief.

Een eerste bijeenkomst is er op 29 februari om 20u in taverne Brazzaville op het Gemeenteplein 5 in Wolvertem.

Burgers die ook zulk een avond wensen te organiseren in hun regio, mogen contact met ons opnemen.”

 

GEBRUIK UW STEM VOORALEER ANDEREN HET VOOR U DOEN

 

VERPLICHT REGISTREREN DOE JE HIER

Affiche

Delen