Realisatie Bindend Sociaal Objectief BSO

Net zoals iedere andere Vlaamse gemeente heeft ook Meise van de Vlaamse overheid een target gekregen van sociale wooneenheden (huur) die tegen 2025 moet gerealiseerd worden. Het probleem van betaalbaar wonen is inderdaad een van de grootste uitdagingen in onze gemeente.

Meise moet actueel nog een honderdtal wooneenheden realiseren.

Tijdens de vorige legislatuur heeft het toenmalig bestuur (LB+, CD&V en N-VA) vanaf 2015 tot acht keer toe het licht op groen gezet voor een megalomaan concentratieproject van 296 wooneenheden 'Tussenveld' in Eversem.

Toen begin van deze legislatuur (jan. 2019) opeens duidelijk werd dat er geen maatschappelijk draagvlak was voor het project van 296 woningen werd door het nieuwe bestuur een andere koers voorgesteld: het BSO zou worden gerealiseerd door het sociaal woonaanbod te spreiden op verschillende locaties en het project Tussenveld drastisch kleiner te maken.

Deze koerswijziging moest ten gevolge van de in het verleden genomen beslissingen en aangegane engagementen in samenwerking met de in Meise actieve Sociale Huisvestingmaatschappijen geconcretiseerd worden.

Onder impuls van Samen Anders werden de nodige stappen gezet om de gemaakte afspraken te realiseren: het BSO zou kunnen gerealiseerd worden door sociaal woonaanbod te creëren in het RUP Martinus (1), de site Sancta-Maria in Wolvertem-centrum (2), Tussenveld (3) en Zerlegem (4). (* cijfers verwijzen naar locaties op bijgevoegd plan)

Deze gemaakte afspraak werd in de zomer van 2021 éénzijdig en zonder enig overleg verbroken door N-VA zonder een alternatief te voorzien. Het BSO zal - ondanks aanhoudende lippendienst - dus niet gerealiseerd worden. Onze jongeren, alleenstaanden, nieuw samengestelde gezinnen en gepensioneerden voor wie Meise te duur is geworden om te kunnen wonen, blijven in de kou staan. 

 

 

 

50.9415558848, 4.3330771335714

50.949289112608, 4.3102441211545

50.952966000406, 4.3364239114168

50.939788435204, 4.3174338493166

Betrokken diensten
Ruimtelijke ordening
Wonen
Initiatief van fractie
Trekkers
Tegenstanders

Delen