Heraanleg dorpsplein Wolvertem-centrum

Binnen de doelstelling van het Meerjarenplan om van de dorpscentra van Wolvertem en Meise 'bruisende dorpscentra' te maken, past ook de doelstelling om het dorpsplein van Wolvertem-centrum opnieuw aan te leggen.

Het opnieuw vormgeven van het dorpsplein van Wolvertem moet meer ruimte geven aan groen, open ruimte en zuurstof voor leven en ondernemen. Koning auto moest wijken voor de inwoners en  

Binnen dit project van de heraanleg van het dorpsplein van Wolvertem past ook de doelstelling om het oud-gemeentehuis van Wolvertem niet te gaan verlopen (zoals de vorige coalitie van CD&V en N-VA wilde doen) maar binnen het kader van een PPS (Publiek-Private-Samenwerking) een herbestemming te geven en in ere te laten herstellen.

We hebben de nodige fondsen voorzien in de Meerjarenbegroting.

We hebben de nodige procedures doorlopen teneinde een ontwerper te kunnen aanstellen.

We hebben een eerste vergadering gehad met de ontwerper.

Afspraak was om in synergie met de verkeersdeskundige die zich bezig houdt de opmaak van het circulatieplan van Wolvertem concrete stappen voorwaarts te zetten richting de heraanleg van het dorpsplein. Vraag is echter wat het nieuwe bestuur van plan is met én het circulatieplan voor Wolvertem én het project van het oud-gemeentehuis van Wolvertem.

We volgen deze dossiers alvast verder op.

 

 

 

 

 

50.950681497721, 4.3089151546577

Locatie
Betrokken diensten
Lokale economie
Openbare werken
Patrimonium
Initiatief van fractie
Trekkers
Beslissingstatus
Toewijzing ontwerper
Realisatiegraad
30

Delen