Circulatieplan Meise

De gemeenteraad keurde op 19 juli 2021 het circulatieplan voor Meise-centrum evenals het actieplan goed. Het circulatieplan heeft tot doel om de verkeersleefbaarheid in het centrum van Meise te verbeteren om, zoals in het meerjarenplan staat opgenomen, van Meise-centrum een bruisende dorpskern te maken en duurzaam leven en bewegen te stimuleren. In het plan werd rekening gehouden met de opmerkingen en suggesties die inwoners maakten tijdens het participatiemoment bij de voorstelling van het eerste ontwerp dat nadien ook nog uitvoerig besproken werd met de verschillende stakeholders.

Visie:

De verkeersleefbaarheid in het centrum van Meise gaat al jaren achteruit omwille van het vele verkeer en de weinige ruimte voor voetgangers en fietsers. Zo zijn er in de buurt van de verschillende schoolomgevingen onveilige situaties. Smalle voetpaden en smalle straten met dubbelverkeer leiden tot moeilijke verkeersbewegingen en frustraties.

Het doel is om doorgaand verkeer dat niet in het centrum moet zijn, om te leiden naar de Nieuwelaan zodat de Brusselsesteenweg een straat wordt voor plaatselijk verkeer en zwakke weggebruikers. Om dit te bereiken, nemen we verschillende weldoordachte maatregelen. Zo krijgen fietsers, voetgangers én auto’s elk hun plaats en zorgen we voor veiliger en vlotter verkeer in en rond het centrum van Meise.”

Participatie:

Dit circulatieplan kwam tot stand dankzij de inbreng van heel wat inwoners en handelaars. Nadat het studiebureau op basis van analyse van de situatie een eerste ontwerp opmaakte, werden verschillende participatiemomenten georganiseerd. Hier werd de situatie toegelicht en konden de deelnemers aan verschillende gesprekstafels hun opmerkingen en suggesties doorgeven. Het studiebureau ging samen met het gemeentebestuur aan de slag met de verschillende opmerkingen en maakte op basis van de input van de participatiemomenten heel wat aanpassingen aan het plan.

Zone 30, woonerf en fietsstraten:

In het centrum van Meise wordt de zone 30 uitgebreid. Deze zone omvat het gebied tussen de Nieuwelaan (niet inbegrepen), de Kardinaal Sterckxlaan (niet inbegrepen), de Kraaienbroeklaan, de Krogstraat (deels inbegrepen) en de Parklaan. De hele Brusselsesteenweg valt dus in deze zone.

In bepaalde straten van het centrum komt een woonerf om het lokale centrumkarakter teversterken. Er komt een woonerf in de straten rondom de markt, dit omvat volgende straten: Brusselsesteenweg (deels), de Boechtstraat, Krogstraat (deels), Onze Lieve Heerweg (deel), AugustVan Doorslaerlaan, De Beaufforstraat, Oudstrijdersplein en Limbosweg. In een woonerf mogen voetgangers de volledige breedte van de openbare weg gebruiken. Bestuurders mogen voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen. Zo nodig moeten ze stoppen. Voetgangers mogen het verkeer wel niet nodeloos belemmeren. In een woonerf is de snelheid voor alle gebruikers beperk ttot 20 km per uur. Parkeren gebeurt op afgebakende plaatsen door wegmarkeringen of waar eenverkeersbord het toelaat.

In een zone rond dit woonerf wordt als ‘aanloop’ naar het centrum gewerkt met fietsstraten in een fietszone. Hierin zit het grootste deel van de Brusselsesteenweg, de Bouchoutlaan, Onze Lieve Heerweg (deel), Landbeekstraat, Blauwenberg en Baptist De Donderstraat. Een fietsstraat is ingericht als een fietsroute en is herkenbaar is herkenbaar aan een groot fietspictogram. Het begin en einde van een fietsstraat wordt aangeduid met een verkeersbord. Je mag met de auto een fietsstraat inrijden, maar je mag er niet sneller rijden dan 30 km/u en je mag met de auto of andere motorvoertuigen geen fietsers inhalen. Fietsers moeten zich uiteraard ook aan de regels houden.

In het noordelijk deel van de Brusselsesteenweg vanaf de MankeVos komt een fietssuggestiestrook en in het zuidelijk deel tussen het plein met Baron D'hoogvorst en de Nieuwelaan komen fietspaden.

Circulatieplan met éénrichtingverkeer:

In de Blauwenberg en een deel van de Krogstraat zal eenrichtingverkeer ingevoerd worden. Hierdoor zullen op deze smalle assen geen frustraties meer ontstaan van de weggebruikers en wordt het verkeer verdeeld over de verschillende assen in Meise. Daarnaast wordt in de Beauffortstraat een permanente knip voorzien. Deze straat is heel smal en doorgaand verkeer is hier niet gewenst.

Tijdens de ochtendschoolspits (op schooldagen van 8u tot 9u) en tijdens bepaalde periodes (dewekelijkse markt op zaterdag en bij evenementen), komt er een bijkomende knip om doorgaande verkeersstromen op de Brusselsesteenweg te weren. Dit gebeurt door een verzinkbare paal te plaatsen, zodat wagens die uit de Boechtstraat komen, niet links kunnen afslaan. Bijkomend zal tijdens de ochtendspits tussen 8u en 9u het noordelijke stuk van de Brusselsesteenweg (vanaf de Blauwenberg) tijdelijk eenrichtingverkeer worden.

Herinrichting van pleinen:

In het plan wordt ook rekening gehouden met de herinrichting van het ‘marktplein’ en de opwaardering van het plein voor de 'Muziekacademie'. Het ‘marktplein’ zal niet volledig autoluw worden, zoals in het oorspronkelijke plan voorzien was. Er wordt wel meer ruimte voorzien voor groen en terrassen, voetgangers en fietsers krijgen er een prominentere plaats en parkeren zal nog steeds mogelijk zijn. Parkeren langs de rijbaan blijft mogelijk. Er zullen minder parkeerplaatsen zijn dan nu het geval is, maar door onder parkeerrotatie of invoering van de 'bauwe zone' (zie dossier parkeerbeleid) wordt meer parking gecreëerd voor wagens.

Actieplan: 

Om zo snel als mogelijk van start te gaan met het plan, werd er een actietabel opgesteld. Op korte termijn (in 2021 -2022) zullen onder andere de zone 30, de fietszone, fietssuggestiestrook, plaatsen borden plaatselijkverkeer en éénrichtingsstraten, knip Beauffortstraat en paaltje ter hoogte van de markt ingevoerd worden. Op middellange termijn (2022-2023) komen de aanleg van de pleinen en de wegversmalling de woonerven. Op iets langere termijn na 2023 komt de aaneg van de fietspaden in het zuidelijk deel van de Brusselsesteenweg aan bod.

Wij wachten op de uitvoering.

De volledige voorstelling van het circulatieplan kan je raadplegen op: https://www.meise.be/download.ashx?id=34667

 

50.934017453656, 4.3273578308333

Locatie
Betrokken diensten
Mobiliteit
Initiatief van fractie
Trekkers
Tegenstanders
Beslissingstatus
Goedkeuring ontwerp
Realisatiegraad
75
Opvolging
Bespreking

Concrete uitvoering van het plan

Delen