RUP Sancta Maria - Stationsstraat Wolvertem

Dat het bestaande Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Sancta Maria" moest worden herzien worden, werd reeds tijdens de legislatuur 2012-2018 beslist. Onder deze legislatuur werd er werk van gemaakt.

De herziening moet zorgen voor een totale herwaardering van de site Sancta-Maria.

We zijn gestart met de afbraak van de afgeleefde oude turnloods, de leegstaande gebouwen van de politie en het OCMW en de tot op het bot versleten refter van het CVO. Ook de loods van de technische dienst werd afgebroken.

Het nieuwe RUP voorziet in een nieuw woonproject waarbij veel aandacht wordt gegeven aan groen en open ruimte. Om de parkeerproblematiek van Wolvertem aan te pakken wordt er voorzien in een ondergrondse parkeergarage met een capaciteit van max. 140 plaatsen. Door deze ondergrondse parkeergarage kan het Gemeenteplein de zo nodige opwaardering krijgen.

Het RUP voorziet in een woonproject waarbij ongeveer 60 wooneenheden kunnen gerealiseerd worden waarvan 1/3 een sociaal karakter kunnen krijgen die eveneens verrekend kunnen worden in het Bindend Sociaal Objectief.

Er zou eveneens een nieuw dorpspark komen van meer dan 40 are. Dit dorpspark zou een nieuwe groene long worden in Wolvertem.

Bedoeling is/was om na het realiseren van het RUP de site door middel van een zogenaamde "beauty contest" (wedstrijd waarbij verschillende ontwerpers en geïnteresseerden op kunnen inschrijven) het beste project te gunnen dat dan, na verkoop van de site, door een privatieve partner kan worden gerealiseerd. 

Dit RUP werd in ontwerp goedgekeurd door het Schepencollege. Vraag is echter of deze nieuwe meerderheid dit ambitieuze plan zal verderzetten. Nu het BSO in gevaar komt, is ook het principe van een sociale spreiding op deze site op losse schroeven komen te staan. Ook de geplande groene long komt in gevaar.

Deze site verdient een moderne visie en een project waar groen en open ruimte hand in hand gaan met nieuwe moderne bewoning in het centrum van een dorp. Wij volgen dit verder op.

 

 

50.949491114965, 4.3106245704367

Sancta Maria

Locatie
Betrokken diensten
Openbare werken
Ruimtelijke ordening
Initiatief van fractie
Trekkers
Beslissingstatus
Goedkeuring ontwerp
Realisatiegraad
80

Delen