Nieuws

De eerste Burgerraad was een absoluut succes

Op 29 februari werd in Meise de allereerste burgerraad gehouden. We konden daarbij rekenen op de buitengewoon enthousiaste en super-professionele burgermeester van onze gemeente Filip Peeters. De zaal zat bomvol en wie erbij was kon met volle teugen genieten van deze hoopgevende en bijzonder inspirerende avond. Wie nog enige twijfel had over het nut van burgerraden, is daar na die avond voor goed van verlost.

Vanaf 29 februari doen we het zelf ZELF!

Na de hartverwarmende try-out met Filip Peeters van 29 februari vliegen we erin. Op vrijdag 15 maart om 19.30u om 19.30u komen we voor het eerst samen op basis van de agenda van de gemeenteraad van 18 maart 2024. En of het een interessante bijeenkomst wordt... wees gerust.

Dank u, oprecht, dank u voor de tram maar laat die huizen staan!

In 2028 hopen wij allen dat er door Meise en Wolvertem een sneltram rijdt. Die tram biedt eindeloos veel voordelen en daar kijken we naar uit. In de Hoogstraat in Wolvertem werden een aantal huizen, of stukken tuin, onteigend om plaats te ruimen voor de sporen. Dat hoort er nu eenmaal bij. Jammer genoeg gaf de gemeente de Werkvennootschap de toestemming om twee van die onteigende woningen af te breken. Domme keuze vinden wij. Die kan men beter omzetten in sociale woningen. Die hebben we hard nodig... Wij vragen dat de gemeente haar beslissing herziet.

In Meise ging het nog noooooooit zo goed!

De financiële toestand van de gemeente is een ramp. En N-VA schepen voor financiën, Jonathan De Valk, doet er alles aan om dat voor u verborgen te houden. Hoewel de teller van de financiële schulden van de gemeente ten gevolge van het slecht beleid van dit N-VA/LB+-bestuur binnen enkele jaren op 31.642.315 euro zal staan (in 2020 stonden we nog op 22.691.004 euro = stijging van een kleine 9 miljoen euro...) blijft hij beweren dat alles goed gaat en dat Meise er nog nooit zo goed heeft voorgestaan. En dan heeft u het ergste nog niet gehoord...

Inwoners zijn alweer de pineut!

Op 6 januari treedt de nieuwe regeling van De Lijn in voege. Het doel van die nieuwe regeling is niet meer de basisbereikbaarheid die op elke 750 m een halte voorzag in je buurt. De Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) wil Hoppin uitrollen over Vlaanderen en wenst daarbij ook het netwerk van de Lijn recht te trekken. Mooi in theorie maar in praktijk stellen wij vast dat dit aanbod in onze regio te weinig geld krijgt van de Vlaamse regering (NVA-Open VLD-CD&V).

Dossier trajectcontroles: It's all about the money

Gouverneur Vlaams-Brabant adviseert de gemeente Meise om een nieuw contract af te sluiten inzake trajectcontroles en dat contract te laten goedkeuren door de Gemeenteraad.

Het bestuur dankt de Meisenaars voor hun gulheid

De Gemeente werkt aan haar budget en hoopt dat de bevolking de komende tijd flink veel overtredingen begaat. Hoe méér hoe liever, want, als we met zijn allen samen ons best doen en we halen de 4000 boetes per jaar dan krijgt de gemeente 10% KORTING op de verwerkingskost van de boetes door Haviland! Men zegge het voort!

Wie zijn leven beu is moet gewoon wat rondfietsen in Meise...

In Meise blijft het onderhoud van de wegen en de fietspaden dramatisch slecht. En we hebben het niet over een sigarettenpeuk of een blikje dat is blijven liggen, maar over tonnen bladeren die voetpaden en fietspaden levensgevaarlijk maken. Wat gemeentelijke fietspaden betreft, kan onze gemeente, cynisch genoeg, 'van geluk spreken' want er zijn er nauwelijks. Laat staan dat ze moeten onderhouden worden. 

Over deze website
Onderstaande lijst bevat een greep uit de ontelbare projecten die door de vorige coalitie werden opgestart.
Sommige projecten zijn al volledig afgewerkt, andere zijn flink opgeschoten of staan op het punt om afgewerkt te worden. Andere staan nog in de startblokken.

Zoals u weet, is het aan de politiek om initiatief te nemen en om de administratie en de uitvoerende diensten aan te zetten om dingen te realiseren. Elk goed project begint met een duidelijke politieke visie. Om tot een realiseerbaar project te komen, volgt er een intensieve voorbereiding in overleg met de administratieve en uitvoerende diensten. Na goedkeuring door het college en/of gemeenteraad. Volgt de planning van de uitvoering door eigen diensten of het uitwerken van bestekken en het aanduiden van derden. Logisch dus dat het enige tijd duurt voor er resultaten zichtbaar worden.

Er werden bergen verzet
De uitvoering van het meerjarenplan wordt gelanceerd tijdens de eerste drie jaar van een legislatuur; tijdens de tweede helft is het vooral een kwestie van opvolgen en bijsturen. De belangrijkste verdienste voor al wat reeds gerealiseerd werd, komt onze gemeentelijke diensten toe. Dankzij het uitstekende werk van de algemeen directeur en haar beleidsmedewerkers is het bestuur trouwens op een paar jaar tijd vanuit het Samson & Gert tijdperk omgetoverd naar een performante hedendaagse machine. En ook voor de uitvoerende diensten niets dan lof! 

Voor de burger die wil participeren
Het bestuur dat in 2019 aantrad heeft voor het eerste échte participatie geïntroduceerd in het beleid van Meise. Met vooruitgang.inmeise.be helpen we burgers om de veelheid aan dossiers beter te kennen en te begrijpen. Alleen dàn is echte participatie mogelijk. 

Wordt vervolgd
Elke dag zullen de projecten op deze website worden bijgestuurd, verfijnd en verbeterd. En met de regelmaat van de klok zullen er nog projecten worden toegevoegd. En bij elke beslissing die het nieuwe bestuur neemt, zullen we de voortgang opvolgen en onze commentaar geven.

Te pas en te onpas stapt de nieuwe coalitie het podium op om de honeurs in ontvangst te nemen voor hun 'zogenaamde' realisaties. We vinden het zeer jammer dat ze daarbij de moed niet toont om toe te geven dat ze daar zelf in de meeste gevallen geen enkele verdienste aan heeft. Onderstaande lijst biedt u de mogelijkheid om ook het andere stuk van het verhaal te kennen.

Uiteraard gaan we als oppositie onze eigen projecten niet boycotten, en als de nieuwe meerderheid goed werk levert en onze projecten verder afwerkt, zullen we het ook benoemen. Maar als projecten verknoeid worden, dan zal u hier kunnen lezen hoe we daar naar kijken.

Aan de kiezer, ten slotte, om te oordelen.

Projecten

Voer een deel van de titel in om snel een specifiek dossier te vinden.
Gerealiseerd

Vernieuwing website

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Hoplr

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Wachten

Oversteekplaats aan het doodlopend fietspad Neerpoorten

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
25
Gerealiseerd

Speeltoestel kerk Oppem

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Aanleg Bufferbekken in Sint-Brixius-Rode

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Heraanleg Begonialaan en Gladiolenlaan

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Autoloze zondag 19.09.2021

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

2 deelwagens in Meise & Wolvertem - deelmobiliteit

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Heraanleg plein jeugdbeweging Eversem

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Speelterrein Imde

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Restauratie Donjon en Hof ter Steen

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Vernietigd

Komst Zomerbar Zanzibar

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
90
Wachten

Heraanleg Kasseien Heirbaan

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
60
Gerealiseerd

Regenboog-zebrapaden in Wolvertem & Meise

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Blue-bike-fietsen - deelmobiliteit

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
CBS ok voor uitvoering

Herwaardering Pastorietuin

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
50
Gerealiseerd

Restauratie Sint-Elooikapel

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Veilige schoolomgeving Meise - De Leertuin & Sinte Maarten

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
90
Gerealiseerd

Veiliger mobiliteit Rossem - Slozenstraat

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Veilige schoolomgeving Oppem

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Wachten

Circulatieplan Wolvertem

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
40
CBS ok voor uitvoering

senioren - fitnesstoestellen

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
75
Wachten

Speeltoestel Rossem

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
50
Gerealiseerd

Site Den Droes

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Hondenlosloopweide

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Gemeentelijke nieuwjaarsreceptie

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Wachten

Herstelling Driesstraat

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
20
Wachten

Project nieuwe fietspaden Temsesteenweg/Drijpikkelstraat Slozen/Imde

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
75
Gerealiseerd

Renovatie site De Spin

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100

Investeren in het Lokaal Opvanginitiatief (LOI)

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
50
Wachten

Rioleringsproject Strooistraat

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
50
Gerealiseerd

Sociale tarieven voor mensen met Omnio-statuut

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
GR ok voor uitvoering

Buurtwerking: Oppem en de Vlieten

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
90
Gerealiseerd

Project: Toegankelijke gemeente

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Studie lopend

Trajectcontrole Wolvertem

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
50
Gerealiseerd

Herinrichting kruispunt Ossegemstraat/Neromstraat

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Kruispunt Vilvoordsesteenweg-Ossegemstraat

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Parkeerbeleid - Blauwe Zone

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Heraanleg Parking Zwembad De Wouwer (Meise)

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Wachten

Heraanleg site AC

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
10
GR ok voor uitvoering

Circulatieplan Meise

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
75
Gerealiseerd

Herstel voetbalterrein A Wolvertem

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100

Computers voor alle kinderen van het lager onderwijs.

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
25

Afsprakennota communicatie

Initiatief van fractie
Gerealiseerd

Terras Brazzaville

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Wachten

Heraanleg dorpsplein Wolvertem-centrum

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
30
Gerealiseerd

Renovatie scholen: Fusieschool, De Leertuin, Klim Op, CVO

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Alternatief Seniorenfeest

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
In gevaar

Realisatie Bindend Sociaal Objectief BSO

Initiatief van fractie
Wachten

Project Sneltram - Wolvertem

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
50
Gerealiseerd

Bouwmeesterscan

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100

Nieuwelaan 50 km/u vanaf Brusselsesteenweg t/m met de Schapenbaan

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
GR ok voor uitvoering

Renovatie Loods TD Veilinglaan

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
80
Gerealiseerd

Wegeninventaris

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100

ICT-audit op de gemeentelijke infrastructuur

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
75
Wachten

Verlichting looppiste Neromhof

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
10
CBS ok voor uitvoering

Veilige schoolomgeving - Fusieschool (Wolvertem)

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
75
Gerealiseerd

Uitbreiding speelplaats De Leertuin

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Zone 7,5 ton tussen de gemeente Meise-Londerzeel & Kapelle-op-den-Bos

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100

Een nieuw dienstverleningsconcept: elke burger is 'Meer dan welkom!'

Realisatiegraad
25
Gerealiseerd

Handelaarschecques

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Plan W - Werken ter bestrijding van wateroverlast

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
90
Gerealiseerd

Site De Linde

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Veilige schoolomgeving - Westrode

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Fietsbieb

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Opwaardering Trage Wegen - Westrode - Wolvertem - Rossem

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Invoering zone 30 in Imde, Meuzegem, Rossem en Oppem

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Parkeerstrook 't Ameuzement

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Fietsexamenroute

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Speeltuin Sneek

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Rup Molenkouter

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Ramp

Geen lokale solidariteit voor N-VA

Initiatief van fractie
Gerealiseerd

Herrinrichting Carpoolparking

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Knip St-Elooiweg

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
GR ok voor uitvoering

Aankoop gronden uitbreiding Neromhof

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
30
CBS ok voor uitvoering

Nieuw recreatieve fietsroute Westrode

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
75
Gerealiseerd

Vernieuwing Eddy Merckxroute

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Gerealiseerd

Zorgparkeren

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
In gevaar

Nieuwe fietsenstallingen

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Wachten

Rioleringsproject Meuzegem

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
50
CBS ok voor uitvoering

Veilige schoolomgeving Eversem - invoeren fietsstraat en schoolstraten

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
90
CBS ok voor uitvoering

Herinrichting oversteeksplaats fietsers Westrodestraat

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
75
In gevaar

RUP Sancta Maria - Stationsstraat Wolvertem

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
80
Ramp

Bloemenperk bocht Hoogstraat Driesstraat (Benelux)

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
0
GR ok voor uitvoering

Verbetering van de infokrant naar een magazine

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
90
In gevaar

Korte keten voedingseconomie

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
0

Graffiti in Meise

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100

Gemeentelijke adviesraad voor lokale economie

Initiatief van fractie

Jeugdhuis Knødde

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
25
Studie lopend

RUP Mobipunt Wolvertem rond halte sneltram

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
75

Extra laadpalen voor electrische auto's

Wachten

Renovatie kerk Wolvertem

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
25

Project Oud Gemeentehuis

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
25
Gerealiseerd

Fietsbeleidsplan Meise

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100

Ann Christy

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
50
GR ok voor uitvoering

Restauratie Calvariekruis kerkhof Wolvertem

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
100
Alert!

Lokale activiteitenzone - Paardenweide

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
5
Wachten

Fuifruimte Loods Palingstraat

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
70
Wachten

Project heraanleg KSL fase 3

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
70
Wachten

Heraanleg kruispunt 6 wegskes

Initiatief van fractie
Realisatiegraad
60

Delen