Invoering zone 30 in Imde, Meuzegem, Rossem en Oppem

In het meerjarenplan 2020-2025 werden o.a. bruisende dorpskernen en verhogen van de verkeersveiligheid als prioritaire actiepunten naar voren geschoven.

Een goed initiatief daarbij is de aanleg van een zone 30 in de verschillende dorps- en gehuchtkernen. De invoering van een zone 30 heeft de volgende voordelen:
- het snelheidsverschil tussen snel verkeer en de zwakke weggebruiker neemt af
- de remafstand van gemotoriseerd verkeer is aanzienlijk korter (m.a.w. een auto staat sneller stil)
- sluipverkeer wordt ontmoedigd
- fietsen wordt aantrekkelijker
- er is minder lawaaihinder
- er is minder uitstoot van fijnstof

Kortom, de verkeersveiligheid en ieders gezondheid varen hier wel bij.

Wie denkt dat hij sneller ter plaatse is wanneer hij 50 km/h rijdt, is mis: in de ideale omstandigheden (rechte weg, geen kruisend verkeer, geen geparkeerde wagens op jouw route) levert een snelheid van 50 km/u over een afstand van 1 km, een "tijdswinst" op van 48 seconden t.o.v. een snelheid van 30 km/u. In de realiteit komt die tijdswinst misschien neer op een halve minuut. 1 keer voor het rode licht staan = "tijdswinst" weg.

De zone 30 in Sint-Brixius-Rode zal afgebakend worden na de werken.

 

50.939054478109, 4.3054335311272

Invoering zone 30

50.958024625177, 4.2878984997793

Invoering zone 30

50.972295290955, 4.3059277969581

Invoering zone 30

50.973036745742, 4.2789745728679

Invoering zone 30

Locatie
Betrokken diensten
Mobiliteit
Initiatief van fractie
Beslissingstatus
Oplevering
Realisatiegraad
100

Delen