Circulatieplan Wolvertem

Bruisende dorpskernen en duurzamer leven en bewegen staan als prioriteiten in de meerjaarplanning van het gemeentebestuur. Om deze punten te realiseren, wordt er ook voor Wolvertem-centrum een nieuw circulatieplan uitgewerkt.

Wolvertem-centrum opnieuw een aangename plek maken om te wonen, winkelen en bewegen is de uitdaging en daarom werd beslist om een nieuw circulatieplan uit te werken. 

Het doel van het circulatieplan is:

  • de aantrekkelijkheid van het dorp te verhogen
  • de dalende leefbaarheid te verbeteren
  • de schoolomgeving veiliger te maken
  • verhogen van de verkeersleefbaarheid
  • het dorp moet bereikbaar zijn voor iedereen. 

Hoe dit plan wordt aangepakt, de inhoud van het project, een aantal mogelijke scenario’s en meer kon je vernemen tijdens de infoavonden op 18 en 25 maart 2021. 

De presentatie over de infoavond kan je lezen op de volgende link: https://www.meise.be/download.ashx?id=33415

De inwoners konden inschrijven om een focusgroep samen te stellen wat ook gebeurde samen met andere stakeholders o.a.school, middenstand, politie en De Fietsersbond. Er werd ook een projectstuurgroep (ambtelijke groep) samengesteld bestaand uit: ambtenaren van de gemeente, het agentschap Wegen en Verkeer en mobiliteit, De Lijn en de provincie Vl.Brabant.

Inmiddels zijn de gesprekken met de focusgroepen achter de rug en zijn er nog andere scenario's uit de bus gekomen die uiteindelijk uitmonden in een nieuw ontwerp. Er wordt ook voorzien in trajectcontrole om de overtredingen te handhaven.

Dit nieuw ontwerp dient - gezien de bestuurswissel - nog voorgelegd te worden aan de projectstuurgroep en het nieuwe schepencollege ter goedkeuring.   

 

 

 

 

 

 

50.950949113079, 4.3080864058968

Locatie
Betrokken diensten
Mobiliteit
Initiatief van fractie
Trekkers
Beslissingstatus
Toewijzing ontwerper
Realisatiegraad
40

Delen