Veilige schoolomgeving - Fusieschool (Wolvertem)

De scholen De Zonnebloem en Fusieschool in Wolvertem - centrum waren vragende partij om de schoolomgeving veiliger te maken voor kwetsbare weggebruikers en scholieren. Er werd vastgesteld dat de verkeerssituatie tijdens de ochtend- en avonduren van de scholen in de Karel Baudewijnslaan en de Lindenlaan erg chaotisch verloopt. De conflicten tussen bestuurders en zwakke weggebruikers maakt het voor de kinderen onmogelijk om veilig naar school of naar huis te gaan. Na overleg met de scholen, de politie, de dienst mobiliteit en de verkeersdeskundige werd een studie opgemaakt waarin de actuele knelpunten werden opgelijst en de mogelijke oplossingen werden geformuleerd. 

Oplossing:

Het invoeren van schoolstraten.

De voordelen zijn: 

  • sterke verhoging verkeersveiligheid aan de schoolpoorten;
  • geen piekmoment/piekplaats waar kinderen worden op- en afgehaald;
  • gezondheidsvoordelen voor de kinderen;
  • rustiger voor bewoners;
  • stimulans voor kinderen die op fiets- of wandelafstand wonen om (begeleid) te voet of met de fiets naar de school te komen.

Door het uitvoeren van dit voorstel zal de gemeente Meise een aanzienlijke stap zetten in het veiliger maken van de schoolomgeving. Deze maatregel kan ook een stimulans zijn om kinderen, al dan niet onder begeleiding, meer te voet of met de fiets naar school te laten komen. De ouders kunnen parkeren op de site aan de Sportschuur, Van Horick en rond het administratief centrum.

Door middel van geautomatiseerde slagbomen wordt het gebied een half uur voor en een kwartier na begin en einde van de scholen afgesloten. Dit gebeurt in de Karel Baudewijslaan voor het kruispunt met de Platanenlaan en voor het kruispunt met de Hoogstraat, alsook in de Lindenlaan voor het kruispunt met de Berkenlaan. Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de periode van afsluiting;  auto’s die al in het gebied aanwezig zijn, kunnen dat steeds verlaten en de toegang is enkel mogelijk voor hulpdiensten en houders van een pasje (bvb bewoners van het gebied, leerkrachten). Wie toch met een auto in het gebied rijdt, moet dit stapvoets doen. 

Het college keurde op 12.04.2021 het inrichten van schoolstraten tijdens de begin- en einduren van de scholen door het plaatsen van automatische slagbomen goed. Voor het uitvoeren van deze maatregel werd een subsidie van 50% goedgekeurd door de Vlaamse overheid

Wordt opgevolgd.

 

50.954143269612, 4.3091535040073

50.95405936852, 4.3110321551878

Locatie
Betrokken diensten
Mobiliteit
Technische dienst
Initiatief van fractie
Trekkers
Beslissingstatus
Goedkeuring ontwerp
Realisatiegraad
75

Delen