RUP Mobipunt Wolvertem rond halte sneltram

De komst van de sneltram in Wolvertem zorgt ervoor dat de gemeente (snel) een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) moet opmaken om de site waar de tram in Wolvertem zal stoppen te kunnen voorzien van de nodige accommodatie (zoals voldoende parkeergelegenheid, groen en open ruimte). Uiteraard biedt deze site ook de logische mogelijkheid tot aanbieden van woongelegenheid vlak naast een mobipunt.

De site moet ook een aangename en veilige plek worden waar mensen graag samenkomen.

Het RUP moet er ook voor zorgen dat slechte beslissingen uit het verleden ongedaan gemaakt worden. Deze site is de logische plek bij uitstek waar Wolvertem in de komende decennia moet kunnen groeien: dicht bij het centrum en de aanwezige voorzieningen, vlak bij een mobipunt, enz. Hier ook in de toekomst nog nieuwe bedrijfshangars voorzien is dus een schoolvoorbeeld van een gebrek aan visie. De realisatie van het lokaal bedrijventerrein biedt de lokale ondernemers immers de mogelijkheid om op termijn te verhuizen naar een betere en logische locatie.

De stationsbuurt moet het eindpunt worden van een dorpsader die begint op het Gemeenteplein met alle nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden die daarmee gepaard kunnen/moeten gaan (nieuwe winkels, horeca en het verbeteren van de aanwezige woonkwaliteit).

Dit alles moet uiteraard hand in hand gaan met een doortastend mobiliteitsplan voor Wolvertem dat ervoor moet zorgen dat de leefkwaliteit in deze straat en het centrum van Wolvertem drastisch moet en kan verbeteren. Ook daarvoor is echter visie nodig...

De gemeentelijke diensten Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit hebben kunnen bedingen dat de kosten van de opmaak van het noodzakelijke RUP gedragen worden door De Werkgenootschap.

Na vele uren studiewerk en overleg werd een compromis-ontwerp goedgekeurd door het Schepencollege waarin er voldoende oog is voor alle elementen die van deze site een toekomstig succes kunnen maken.

Wij volgen dit dossier verder op. 

50.957058857292, 4.3145265475275

Site RUP Mobipunt Wolvertem - station sneltram

Locatie
Betrokken diensten
Mobiliteit
Ruimtelijke ordening
Initiatief van fractie
Trekkers
Beslissingstatus
Goedkeuring ontwerp
Realisatiegraad
75

Delen