Jeugdhuis Knødde

Jeugdhuis Knødde verblijft reeds jaren in de Krogstraat 7 in centrum Meise. De bebouwing in het dorpscentrum neemt echter steeds toe waardoor de overlast van het jeugdhuis ook toenam.

Niettegenstaande het jeugdhuis er eerder dan de meeste omwonenden gekomen is, kunnen we toch niet ontkennen dat ook de hinder geëvolueerd is en het nodig is om een oplossing te zoeken die zowel voor de omwonenden als voor het jeugdhuis beter is. Dit kon hetzij een aanpassing van de huidige locatie zijn, hetzij een verhuis naar een andere locatie.

In overleg met het gemeentebestuur werd besloten dat een verhuis van het jeugdhuis de beste optie is. Op deze manier komt er op de huidige locatie ook extra plaats vrij die de jeugdbeweging Chiro Sint-Martinus Meise zou kunnen gebruiken. Zij zitten immers op dezelfde locatie en komen een tweetal lokalen tekort.

Het eerste voorstel van Knødde om een nieuw jeugdhuis te bouwen op een perceel van de gemeente ter hoogte van het Pannenkoekenhuis, werd door N-VA verworpen.

De vorige coalitie tussen Samen Anders, N-VA en PRO kwamen dan tot de conclusie dat de locatie Brusselsesteenweg 42 de beste optie is : er is minder burenhinder en op deze manier kan het jeugdhuis in het centrum van Meise blijven. Bovendien is het op eerste zicht een financieel haalbaar initiatief aangezien de gemeente Meise eigenaar van het pand is. 

De Wereldwinkel die thans in het pand vertoeft moest in het eerste voorstel van N-VA verhuizen. Samen Anders heeft echter een voorstel uitgewerkt waardoor de wereldwinkel zou kunnen blijven. Voor de resterende bewoner van het boven gelegen appartement dient er wel nog wel een oplossing gevonden te worden.

 

 

 

 

50.934382571755, 4.3261403697447

Locatie
Betrokken diensten
Jeugd
Openbare werken
Patrimonium
Ruimtelijke ordening
Initiatief van fractie
Trekkers
Realisatiegraad
25

Delen