Alternatief Seniorenfeest

In 2021 bezorgden wij onze senioren een leuk alternatief seniorenfeest omdat het feest in de sporthal niet kon doorgaan wegens coronamaatregelen.

Op 3, 4, 6 en 7 mei 2021 was er een bezoek van de een ijskar afwisselend in alle dorpen van Meise. Inwoners ouder dan 60 jaar konden dan een gratis ijsje afhalen op vertoon van hun identiteitskaart. Zo genoten onze zestigplussers van een zomerse lekkernij en was er een plezante ontmoeting op de pleinen. 

Geen lokale solidariteit voor N-VA

Wat is dat de GROS?
GROS staat voor Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit. Ook Meise heeft een GROS.

De GROS adviseert het gemeentebestuur over zijn Noord-Zuidbeleid, zoals een duurzaam inkoopbeleid (bijvoorbeeld van gecertificeerde thee en koffie en van werkkleding die onder behoorlijke arbeidsomstandigheden is gefabriceerd). 

Investeren in het Lokaal Opvanginitiatief (LOI)

Het Lokaal Opvanginitiatief is een federaal initiatief van Fedasil waarbij men vluchtelingen die een asielaanvraag hebben lopen, verspreid over het grondgebied wil huisvesten om zo hun integratie te vergemakkelijken. De gemeente Meise heeft geen aanbod voor gezinnen, maar enkel voor alleenstaanden zonder kinderen. Zij verblijven in gewone huizen en afhankelijk van het aantal slaapkamers met 3, 4 of 5 personen per woning. Het verblijf evenals alle kosten wordt door Fedasil gesubsidieerd.

Vernieuwing Eddy Merckxroute

De bordjes van de Eddy Merckxroute werden weggehaald door de Toeristische dienst van de provincie en dat zorgde voor heel wat commotie. Dat de Eddy Merckx fietsroute nu is opgenomen in het fietsknooppuntennetwerk, kunnen wij alleen maar toejuichen maar de bewegwijzering moest ook blijven bestaan.

Zorgparkeren

Het wordt steeds moeilijker voor hulpverleners om een parkeerplaats te vinden in de buurt van hun patiënten. En dit terwijl hun tijd al zo kostbaar is. Daarom heeft de gemeente een reglement op zorgparkeren uitgewerkt.

Bewoners kunnen hierdoor de parkeerplaats voor hun oprit of garage ter beschikking stellen van hulpverleners. Wie wil meewerken aan dit project, ontvangt een sticker die zichtbaar moet aangebracht te worden aan de ter beschikking gestelde parkeerplaats. De sticker geeft aan dat de hulpverleners er tijdens huisbezoeken gratis mogen parkeren.

Fietsbeleidsplan Meise

Na de participatiemarkten heeft het gemeentebestuur eind 2018 een steviger fietsbeleid als één van de speerpunten voor de meerjarenplanning aangemerkt.

Gezien de kwaliteit en de veiligheid van het fietsnetwerk door de Meisenaren als te laag wordt ervaren, werd er besloten tot de opmaak van dit fietsbeleidsplan om meer mensen op de fiets te krijgen.