Buurtwerking: Oppem en de Vlieten

In 2013 werd door de toenmalige coalitie de samenwerking met Riso Vlaams Brabant beëindigd. Deze vzw was enkele jaren daarvoor aangesteld om in de sociale woonwijk van Oppem een buurtwerking op te starten. Onder leiding van Riso werden enkele initiatieven genomen waaronder het inrichten van een buurthuis in de wijk. Als motivering voor het beëindigen van de samenwerking met Riso, stelde de gemeente Meise dat het deze buurtwerking beter zelf met eigen personeel kon invullen.

Fietsbieb

In samenwerking met beweging.net richtte OCMW Meise en het Huis van het Kind een Fietsbieb op. De Fietsbieb is zowel een initiatief dat duurzaamheid ondersteunt als de mobiliteit in de gemeente wenst te verbeteren. Via de Fietsbieb kunnen kinderen tot en met twaalf jaar een te kleine fiets ruilen voor een grotere. Het werkt via een abonnementsformule die je 20 EUR per jaar kost. Echter, als je een fiets inruilt, krijg je één jaar gratis.

senioren - fitnesstoestellen

Tijdens de participatiemarkten in 2019 kwam naar voor dat inwoners ook vraag hebben naar fitnesstoestellen in open lucht.

Ook bij de senioren was er vraag naar. Dit thema werd dan ook besproken tijdens de seniorenraad en werd positief onthaald. Beweegbanken werden uitgetest en goed bevonden. Er worden 4 beweegbanken aangekocht. Ze zullen geplaatst worden in het Neromhof, in de groene zone rond het administatief centrum en op de site Home Van Geysel.

Trajectcontrole Wolvertem

In het meerjarenplan 2020-2025 werd trajectcontrole voor het zwaar verkeer in Wolvertem aangestipt als een 'prioritaire actie'.

Er werd dan ook contact opgenomen met enkele firma's die ons hierbij konden helpen.

Naar aanleiding van de bespreking en het voorontwerp van het circulatieplan Wolvertem werd ook duidelijk dat er niet meer kon gewerkt worden zonder trajectcontrole om de handhaving van snelheid en zwaar vervoer in de dorpskern onder controle te houden.

Gemeentelijke nieuwjaarsreceptie

Meise was een van de gemeenten waar en nog geen Nieuwjaarsreceptie werd georganiseerd voor de inwoners. Door toedoen van Samen Anders en hun Schepen voor feestelijkheden kwam daar verandering in.

De nodige budgetten werden vastgelegd.

In samenspraak met de lokale middenstanders werd een datum afgesproken en werd er een dranksysteem op poten gezet dat maakte dat ook onze lokale middenstanders baat hadden bij het evenement. 

Op 11 januari 2020 werd de eerste Gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie georganiseerd!