Buurtwerking: Oppem en de Vlieten

In 2013 werd door de toenmalige coalitie de samenwerking met Riso Vlaams Brabant beëindigd. Deze vzw was enkele jaren daarvoor aangesteld om in de sociale woonwijk van Oppem een buurtwerking op te starten. Onder leiding van Riso werden enkele initiatieven genomen waaronder het inrichten van een buurthuis in de wijk. Als motivering voor het beëindigen van de samenwerking met Riso, stelde de gemeente Meise dat het deze buurtwerking beter zelf met eigen personeel kon invullen.

Heraanleg kruispunt 6 wegskes

Rekening houdende met de resultaten van de Wegeninventaris ging het bekende kruispunt "De 6-wegskes"* - een van de belangrijkste fietsverbindingswegen in Oppem - grondig hersteld worden.

De fondsen werden voorzien en de procedure werd doorlopen om de bureau aan te stellen dat het dossier moet concretiseren. De herstelling was voorzien voor 2021.

Vraag is of de nieuwe meerderheid LB+ - N-VA de objectieve aanpak van dossiers verder gaat zetten.

Wij volgen dit dossier alleszins verder op.

* Door sommigen ook wel de "7-wegskes" genoemd.

 

 

 

Heraanleg Kasseien Heirbaan

Rekening houdende met de resultaten van de Wegeninventaris gingen de kasseien van de Heirbaan in Oppem - een van de belangrijkste fietsverbindingswegen in Oppem - grondig hersteld worden.

De fondsen werden voorzien en de procedure werd doorlopen om de bureau aan te stellen dat het dossier moet concretiseren. De herstelling was voorzien voor 2021.

Vraag is of de nieuwe meerderheid LB+ - N-VA de objectieve aanpak van dossiers verder gaat zetten.

Wij volgen dit dossier alleszins verder op. 

 

 

 

Rioleringsproject Strooistraat

Onze gemeente heeft een grote achterstand qua investeringen in waterkwaliteit en het aanleggen van gescheiden rioleringsinfrastructuur.

Samen met onze partners van de VMM, de Provincie en Aquafin hebben we de eerste 3 jaar van deze legislatuur zeer hard gewerkt om op verschillende locaties rioleringsinfrastructuur (dikwijls gepaard gaande met de volledige heraanleg van de wegeninfrastructuur) aan te kunnen leggen.

Project heraanleg KSL fase 3

Het rioleringsproject fase 3 aan de Kardinaal Sterckxlaan tussen Meise en Oppem werd vanaf het begin van de legislatuur opgenomen door de Schepenen van Samen Anders van Mobiliteit en Openbare Werken.

Het project behelst naast het aanleggen van een moderne gescheiden rioleringssysteem ook het her aanleggen van de weg en het aanleggen van nieuwe en veilige fietspaden.

Speeltoestel kerk Oppem

Ervoor zorgen dat ieder kind op een aanvaardbare wandelafstand een speeltoestel zou kunnen vinden: dat was de doelstelling. In Oppem was er nood aan bijkomende speelmogelijkheden voor kinderen.

We voorzagen het budget en zorgden ervoor dat er ook een speeltoestel kwam op de beschikbare ruimte onderaan de kerk. Belofte maakt schuld en daden zeggen meer dan woorden... 

 

 

 

Veilige schoolomgeving Oppem

Verschillende scholen hadden gevraagd om de schoolomgeving veiliger te maken voor kwetsbare weggebruikers en scholieren. Meise vroeg dan ook bij de Vlaamse Overheid een subsidie aan voor het veiliger maken van de schoolomgevingen binnen een straal van 100 m rond de schooltoegangen. Het maximale subsidiebedrag bedraagt 25.000 EUR per schoolomgeving; het subsidiepercentage bedraagt 50%.

Er werd een analyse gemaakt van de problemen samen met de schooldirecties, de ouderraden en de verkeersraden van de scholen en de volgende besissingen werden genomen: