Geen lokale solidariteit voor N-VA

Wat is dat de GROS?
GROS staat voor Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit. Ook Meise heeft een GROS.

De GROS adviseert het gemeentebestuur over zijn Noord-Zuidbeleid, zoals een duurzaam inkoopbeleid (bijvoorbeeld van gecertificeerde thee en koffie en van werkkleding die onder behoorlijke arbeidsomstandigheden is gefabriceerd). 

Investeren in het Lokaal Opvanginitiatief (LOI)

Het Lokaal Opvanginitiatief is een federaal initiatief van Fedasil waarbij men vluchtelingen die een asielaanvraag hebben lopen, verspreid over het grondgebied wil huisvesten om zo hun integratie te vergemakkelijken. De gemeente Meise heeft geen aanbod voor gezinnen, maar enkel voor alleenstaanden zonder kinderen. Zij verblijven in gewone huizen en afhankelijk van het aantal slaapkamers met 3, 4 of 5 personen per woning. Het verblijf evenals alle kosten wordt door Fedasil gesubsidieerd.

Buurtwerking: Oppem en de Vlieten

In 2013 werd door de toenmalige coalitie de samenwerking met Riso Vlaams Brabant beëindigd. Deze vzw was enkele jaren daarvoor aangesteld om in de sociale woonwijk van Oppem een buurtwerking op te starten. Onder leiding van Riso werden enkele initiatieven genomen waaronder het inrichten van een buurthuis in de wijk. Als motivering voor het beëindigen van de samenwerking met Riso, stelde de gemeente Meise dat het deze buurtwerking beter zelf met eigen personeel kon invullen.